Projecte de llei de la llengua oficial

Projecte de llei de la llengua oficial

Durant aquest mes de setembre, mitjans locals i internacionals s’han fet ressò d’una notícia que ha despertat certa polèmica al Principat d’Andorra: l’obligatorietat de parlar català per renovar el permís de residència.

No obstant això, aquestes afirmacions van proliferar abans de la publicació del Projecte de Llei de la Llengua Oficial, el dia 13 de setembre. En aquest, l’executiu andorrà defineix que la nova norma no persegueix sota cap concepte impedir l’arribada de nous residents a causa de la seva llengua o, eventualment, no renovar els permisos de residència a aquells que no tinguin nivell suficient.

La norma persegueix, entre altres coses, fomentar l’aprenentatge de la llengua catalana, preservar-la i millorar també l’atenció al client en la llengua oficial de l’estat. Per això, cap resident actual o nou resident ha de preocupar-se ja que la Llei no exigirà més que nocions bàsiques de l’idioma.

En aquest sentit, cal indicar que, al Principat d’Andorra, s’imparteixen classes gratuïtes de diferents nivells per aprendre català.

Tot i que el text normatiu encara no ha estat publicat ni ha entrat en vigor, el Govern ha avançat que els requisits per renovar l’autorització de residència i treball seran els següents:

  • Obligació d’acreditar nocions bàsiques de la llengua per obtenir la primera renovació del permís de residència i treball.
  • En les professions d’atenció al públic, el projecte de llei estableix l’obligació mínima de fer la salutació inicial en català i de conèixer el vocabulari bàsic segons la professió.

D’altra banda, el projecte de llei també preveu que en l’àmbit de l’Administració de Justícia i la resolució alternativa de conflictes es requereixi l’ús de traductors i intèrprets per a les persones que intervenen en un procediment i no entenguin el català.

Addicionalment, en la norma es tindrà en consideració també el llenguatge de signes, introduint referències al mateix, perquè les administracions tinguin en compte aquesta realitat.

És important recalcar que aquells permisos de residència obtinguts mitjançant una inversió al Principat (permisos de residència no lucrativa o passiva) no exigiran cap nivell de català per a la seva renovació.

D’altra banda, el Projecte de Llei ha d’acabar aclarint si les exigències descrites seran aplicables únicament als permisos de residència i treball (per compte aliè) o si també els empresaris i autònoms establerts al país (per compte propi) hauran d’acreditar les competències mínimes exposades.

Sigui com sigui, no hi ha cap motiu per preocupar-se per la no renovació de cap permís de residència per aquest motiu ja que les exigències seran de caràcter molt lax i, clarament, les nocions bàsiques d’una llengua poc s’apropen a poder parlar-la.

Procedim a adjuntar-vos un enllaç perquè, si us trobeu en la necessitat d’aprendre nocions bàsiques de la llengua, no dubteu a inscriure-vos a les classes gratuïtes de català que ofereix el Principat d’Andorra.

https://www.cultura.ad/apren-catala

https://fda.clickedu.eu/preinscripcions/preinscripcions_mw.php

Informació complementaria:
Ministeri de Cultura i Esports
Àrea de Llengua Catalana
Hotel Rosaleda
Avinguda François Mitterrand, 13
AD200 Encamp
Telèfon: +376 875 708
A/e: aprencatala@govern.ad

 

Jennifer Rubio i Pau Augé

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más