Auge Embryon

La incubadora

AG Embry-ON neix com a resultat de la voluntat del nostre grup empresarial de donar sortida a projectes innovadors de valor afegit que siguin susceptibles de revolucionar la concepció actual d’un model de negoci.

L’equilibri entre el talent sense desenvolupar i la inversió que cerca una constant diversificació, han impulsat al nostre equip a apostar per un Projecte sense precedents al Principat d’Andorra, que pretén humilment, ser l’epicentre del naixement d’iniciatives de referència nacional i internacional gràcies al “know-how” del nostre equip econòmic, l’experiència i especialització dels nostres professionals multidisciplinaris i al suport institucional amb què compta la nostra direcció.

Com funciona?

La incubadora té un funcionament intern marcadament complex però que parteix d’una idea meridianament simple: la unió del talent amb la inversió. No són poques les iniciatives nacionals i internacionals que no acaben fructificant per falta de múscul financer o per no estar degudament orientades amb un pla de viabilitat realista i escalable. A més, no és un secret que cada vegada més inversors busquen una diversificació considerable per rendibilitzar al màxim el patrimoni, especialment atesos els baixos rendiments que ofereixen els actius financers, entre altres productes d’inversió.

 

Com funciona AG Embry-ON? Ens endinsem de ple en aquesta realitat.
La nostra feina consisteix a dotar els projectes amb potencial dels elements que siguin imprescindibles perquè siguin reeixits i atractius per a la inversió. Disposem d’un equip professional que estudia, rectifica, construeix i desenvolupa a partir de la idea embrionària inicial que rebem per poder confeccionar plans de negoci, resums financers i dossiers d’inversió que s’adaptin perfectament al perfil dels inversors potencials i que puguin tenir una sortida prometedora al mercat.

Com treballem?

La feina del nostre equip parteix de l’estudi inicial de la idea que captem i hi ha un llarg procés de desenvolupament i tutela que no acaba en el moment en què el projecte és en mans de potencials inversors, sinó que prossegueix indefinidament, la qual cosa ens converteix en acompanyants d’excepció de totes les iniciatives en què treballem.

 

Els nostres professionals analitzen escrupolosament la conjuntura i el mercat actual i potencial de la idea embrionària per poder fer un primer examen de viabilitat nacional i internacional. Valorem detalladament les necessitats inicials d’inversió, i la sostenibilitat de la mateixa fins al punt mort del projecte, analitzant degudament les estructures fixes i variables de despeses i ingressos.

 

L’equip d’economistes de la nostra incubadora confecciona totes la ràtios i estudis de rendibilitat del projecte una vegada la seva complexa prospecció econòmica ha estat àmpliament estudiada, valorant les implicacions de la diferència entre el valor afegit del mateix, el seu benefici net i el cash flow recurrent i acumulat a determinats anys vista.

 

A més d’abordar tots els aspectes econòmics, busquem sinergies amb el sector públic i privat per optimitzar els recursos i els costos del projecte, i podem oferir a canvi l’informe del valor de la iniciativa per fer-la més transversal i plural. Així mateix, treballem amb dissenyadors gràfics, enginyers i arquitectes, i col·laborem amb altres professionals consolidats del sector de la incubació, l’acceleració i el capital de risc que permeten que els plans de negoci que confeccionem siguin d’un altíssim nivell tècnic.

Inversió qualificada

La mida i la multidisciplinarietat d’Augé Grup han portat la nostra firma a consolidar relacions amb professionals i empresaris dels sectors més diversos de l’economia. En aquest sentit, la voluntat d’emprendre, les ganes d’apostar per noves idees i moltes altres motivacions dels nostres col·laboradors, clients i contactes en general, ens han portat a desenvolupar una sòlida base de inversors potencials que estan sempre pendents de trobar els projectes més apassionants i viables per invertir.

 

A més, la nostra iniciativa de país i de captació d’inversió estrangera qualificada ens ha portat a comunicar-nos amb capitals de risc estrangers que volen instal·lar la seva base al Principat d’Andorra, disposant d’un enorme múscul financer per invertir en projectes nacionals i internacionals al servei dels clients dels seus fons.

Sectors

Aplicacions mòbils

No és un secret que en el conjunt del món, en ple segle XXI, queden ben pocs models de negoci que encara no s’hagin proposat i desenvolupat mitjançant aplicacions mòbils. Molts dels nostres clients han basat l’activitat econòmica en el desenvolupament, posicionament o fins i tot comercialització d’aplicacions mòbils, raó per la qual es tracta d’un sector del qual tenim un ampli coneixement.

Augé Legal&Fiscal, a més de voler incentivar la projecció d’aquests i nous models de desenvolupament econòmic vinculats a les “apps”, coneix clarament i meridianament el tractament legal que s’ha de donar a les estructures i operacions societàries vinculades a les mateixes.

Per tant, som la millor opció per acompanyar el vostre projecte relacionat amb les aplicacions de caràcter mòbil o web al Principat d’Andorra.

E-Sports

Els e-sports s’han convertit en una veritable indústria de l’entreteniment arran de l’evolució de la mentalitat de lleure essencialment del món mil·lennial. El creixement de la popularitat d’aquestes disciplines ha estat directament proporcional al pas dels anys des que es va llançar al mercat el primer videojoc.

Actualment, hi ha paradigmes d’activitats econòmiques que van des de l’organització d’esdeveniments fins a la participació en lligues nacionals i internacionals o la creació d’espais recreatius i la vinculació amb el món dels patrocinis. En conseqüència, i sent Augé Legal&Fiscal conscient del sorgir d’aquest món i del profund desenvolupament que experimentarà en la nostra jurisdicció gràcies al suport público-privat, qualsevol projecte vinculat al sector dels e-games o els e-sports es convertirà en un veritable cavall de batalla per al nostre grup.

Producció i comercialització offline/online

Si bé l’e-commerce ja existeix i s’ha consolidat com un dels models de negoci més rendibles del món, cal que tinguem ben present que la tangibilitat dels productes, per molt que disminueixi, sempre tindrà un valor afegit en el moment de la compra. Així, doncs, sense allunyar-se del mercat físic, Augé Legal&Fiscal vol apostar, cada vegada més, per assistir empreses que vulguin estudiar models híbrids i fins i tot models merament digitals.

Les plataformes de dropshipping han representat un punt d’inflexió en la manera d’entendre el comerç, l’organització de les existències i fins i tot els mecanismes de compra i la depuració de responsabilitats. La simplicitat jurídica d’un comerç físic pot contrastar amb les infinites vicissituds de la seva branca online a efectes d’emmagatzematge, imposició indirecta i fins i tot qüestions tan controvertides com els establiments permanents.

Per tot plegat, més enllà que el vostre negoci sigui híbrid, online o offline, la nostra firma és la millor opció per tutelar l’administració i per a l’acompanyament integral de projectes vinculats al comerç.

Restauració, hostaleria i turismo

Un dels punts centrals de la redefinició de la Marca Andorra passarà per la clara vocació de canvi en els models que històricament han liderat clarament l’economia del país. Arribem al final d’una etapa en què el model turístic i hoteler tradicional s’està esgotant.

La conjuntura ens obliga a perfeccionar el nostre model de servei al públic perquè l’excel·lència del nostre país sigui el principal reclam per a targets susceptibles de viure i fer negocis a Andorra que, alhora, dinamitzin la nostra economia.

La clara vocació institucional del nostre grup i el coneixement de l’entorn hoteler del país, ens ha fet identificar clarament els models de restauració i atracció del turisme cridats a l’èxit en la nostra jurisdicció. Per això, a més de poder ser el vostre assessor juridicofiscal, us podem proporcionar una àmplia visió sobre la viabilitat dels vostres projectes d’acord amb l’evolució natural del nostre país.

Formació

El model d’educació superior d’Andorra ha evolucionat cap a una tendència cada vegada més inclusiva i desenvolupada. No obstant això, hi ha una gran multiplicitat de disciplines educatives altament rellevants per a la viabilitat de negocis del Principat que, ara com ara, no s’ofereixen al nostre país.

Aquest fet ofereix una incomparable possibilitat a empreses internacionals vinculades: des d’ensenyaments més tradicionals com, per exemple, la prestació de serveis hotelers, fins a cursos més evolucionats com els relacionats amb el màrqueting digital. Són incomptables els camps d’especialització educativa que seran capitals per al desenvolupament d’una massa crítica degudament formada per treballar per i per a les empreses que decideixin arrelar al nostre país.

A més, la implementació d’un model educatiu superior d’excel·lència, farà que estudiants d’arreu del món es decideixin a formar-se en un país en què aquest camp encara és verge. Augé Legal&Fiscal pot ser el vostre assessor distingit al país, tant pel coneixement que té de tots els models educatius susceptibles de ser d’èxit com per la facilitat d’accés a instàncies institucionals que puguin apostar per projectes de gran seriositat.