Actualitat

Segona part de l’entrevista a Pere Augé, CEO i fundador d’Augé Holding Group, al diari El Periódic i al portal de notícies All Andorra

«L’increment del salari mitjà hauria de repercutir en l’increment del mínim exempt del IRPF, pensant així també en el contribuent i no només en l’optimització dels ingressos de l’Estat»[...]

Primera part de l’entrevista a Pere Augé, CEO i fundador d’Augé Holding Group, al diari El Periòdic i al portal de notícies All Andorra

"No podemos negar el desequilibrio entre el efecto de la inversión exterior y la falta de oferta de vivienda a precio asequible"[...]

Observatori de la Marca Andorra (XIII): “Atypical Experiences”

El artículo analiza los esfuerzos realizados por el gobierno y la industria del turismo para impulsar la economía a través del turismo y el comercio. El sector del turismo se destaca como un importante motor económico, con indicadores que muestran un crecimiento constante en el número de visitantes[...]

Observatori de la Marca Andorra (XII): “Health destination challenge”

L'article analitza l'actual transformació econòmica i social d'Andorra, centrada en aprofitar l'entorn natural i la qualitat de vida per a atreure a residents, turistes i inversors. En concret, destaca l'"Andorra Health Destination", una associació destinada a promoure el turisme de salut i benestar al país.[...]

Observatori de la Marca Andorra (XI): El “festival” de l’esport

L'article analitza el ràpid desenvolupament del sector esportiu a Andorra i la seva aposta pels esdeveniments esportius com a valor distintiu. Encara que no tots els sectors han crescut per igual a causa dels esforços de diversificació econòmica, l'esport s'ha erigit en un dels més destacats.[...]

Com preparar l’economia d’una empresa per fer front a una crisis econòmica ?

Davant d’una mes que possible recessió econòmica en la Eurozona als trimestres venidors o com a mínim, un PIB que rondi el 0%, resulta molt important prendre en consideració els potencials efectes que una desacceleració de l’economia pot arribar a tenir sobre les finances de la teva empresa. Per això,[...]

No podem negar el desequilibri entre l’efecte de la inversió exterior i la manca d’oferta d’habitatge a preu assequible

"No podem negar el desequilibri entre l’efecte de la inversió exterior i la manca d’oferta d’habitatge a preu assequible", Pere Augé CEO i fundador, Augé Holding Group.[...]

Observatori de la Marca Andorra (X): Apostant per l’excel·lència gastronòmica

Una reflexió sobre el potencial de la gastronomia com a motor social i econòmic, i el seu paper a la consolidació de la marca país. L'evolució de la gastronomia a diferents zones turístiques d'Andorra, on la millora de l'oferta de restauració ha contribuït a una satisfacció més gran dels clients[...]

Observatori de la Marca Andorra (IX): Turisme ‘Selected’

Anàlisi del concepte de turisme de “luxe”, o “premium”, que ha guanyat importància posicionant Andorra com una destinació única i exclusiva.[...]

Observatori de la Marca Andorra (VIII): Habitatge, neurociència i intel·ligència artificial

L'habitatge com a preocupació social i l'escassetat d'habitatge assequible, els efectes negatius de la inversió estrangera i la necessitat de mesures legislatives per controlar el desenvolupament de l'habitatge.[...]

Observatori de la Marca Andorra (VII): Universitat online versus offline

L'article sobre el desenvolupament de l'educació a Andorra, s'ha centrat en el debat entre els estudis universitaris en línia i presencial.[...]