La “Internacionalització” del nom de domini.ad

La posició d’AUGÉ LEGAL FISCAL en l’escena dels registres de noms de domini “.ad” i la seva voluntat de presència és tot, menys una coincidència.

L’atractivitat empresarial i econòmica del Principat ha provocat una evolució exponencial del comerç electrònic, àmbit i economia digital. L’àmbit digital fa referència a tot allò relacionat amb les tecnologies digitals i els mitjans electrònics. Inclou una àmplia gamma d’elements, com ara Internet, pàgines web, dispositius digitals, softwares, aplicacions, xarxes socials, seguretat informàtica, comerç electrònic o encara educació digital i innovació tecnològica. És un món molt dinàmic en constant evolució, transformant dia a dia la manera d’interactuar, treballar, aprendre i divertir-se. De manera general, l’àmbit digital té tendència a transformar les relacions humanes però sobretot a permetre una velocitat d’actuació i de realització tot i garantint certa seguretat. El desenvolupament dels noms de domini segueix aquesta dinàmica.

Tot comença als anys vuitanta ( 1980-1989), Paul Mockapetris desenvolupa el Sistema de Noms de Domini (DNS) com a part del protocol d’Internet. A partir del 1985 es registren els primers noms de domini i es comença a manifestar una voluntat d’expansió i de comercialització. És només a partir de l’any 2000 que la International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) comença a aprovar noves extensions de domini de primer nivell (TLDs) més enllà de les tradicionals .com, .net, i .org. Es llança una primera onada de nous TLDs com .info, .biz, .name, .us, .es i finalment, es comença a regular el nom de domini “.ad” a Andorra.

Els noms de domini aporten facilitat per a recordar i accedir a llocs web i altres serveis en línia sense haver de memoritzar llargues seqüències de números. Aquestes adreces digitals són objecte de registre, renovació, extinció i doncs sotmeses a un
règim jurídic específic. Després de l’entrada en vigor de la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat per a la utilització de “.ad”, com a element d’un nom de domini, de data 13 de setembre del 2000 així com de la Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació que atribueix a la societat pública Andorra Telecom, SAU diverses funcions en matèria de gestió dels noms de domini “.ad”, s’ha manifestat la voluntat i sobretot la necessitat d’establir un nou sistema de gestió del registre dels noms de domini d’internet al Principat, més modern, segur i eficaç de gestió del registre dels noms de domini d’Internet, que garanteixi la seguretat jurídica en els criteris d’assignació de noms de domini. ad, necessàries per desenvolupar el comerç electrònic i altres serveis per via electrònica, així com la pro activitat i flexibilitat requerida per respondre a la demanda
d’assignació de noms de domini. ad i contribuir, així, al desenvolupament de l’economia digital del Principat.

El Decret 114/2024, del 20 de mars de 2024, pel qual s’aprova el Reglament de registre de noms de domini “.ad”, ha entrat en vigor el dia 22 de maig de 2024 i ha permès estructurar el sistema andorrà i l’ha adaptat a la situació actual.

La gran particularitat i tecnicitat de la nova normativa andorrana relativa al registre de noms de dominis “.ad” recau en un criteri temporal i en base al tipus de drets que ostenten els sol·licitants de noms de domini “.ad” (en particular, una marca andorrana o un nom comercial): el sistema es regeix per les disposicions del Decret 113/2024, del 20 de març de 2024 pel que s’aprova el Reglament de transició i obertura de registre de noms de domini “.ad” (que es podrà desenvolupar en un altre article més endavant).

En el marc del procediment de registre de noms de dominis. “.ad”, els principals protagonistes són l’operador del registre (Andorra Telecom, SAU), responsable del funcionament del nom de domini “.ad” però també de la validació de les sol·licituds de registre i del control general d’aquestes. Non obstant, tot i que Andorra Telecom, SAU, tingui la competència exclusiva d’acceptar o denegar una sol·licitud de registre de nom de domini “.ad”, no és possible per part del sol·licitant del registre, sol·licitar directament a l’operador el registre del nom de domini “.ad”. Efectivament, el sol·licitant, persona física o jurídica, després d’haver acceptat el Reglament general de registre (RGR), ha de sol·licitar el registre d’un nom de domini “.ad” obligatòriament mitjançant un registrador acreditat per l’operador del registre mitjançant una relació contractual. Una vegada la sol·licitud presentada pel registrador acreditat a l’operador de registre que l’accepta, el sol·licitant esdevé titular del nom de domini registrat.

Una vegada registrat, el nom de domini “.ad” beneficia d’una durada d’un a deu anys i es renova cada any, de manera automàtica mitjançant registrador acreditat, llevat que s’enviï per part del mateix, una sol·licitud de supressió. La nova regulació preveu també un període de gràcia per poder “recuperar” els noms de dominis “.ad” que hagin estat suprimits per falta de renovació.

Aquesta obertura territorial progressiva del registre de noms de domini “.ad és una part integral de la presència digital a Andorra, reflectint la identitat del país en l’escena internacional d’Internet. Tot i que el procés de registre pot ser més rigorós que en altres dominis, aquest rigor garanteix que els dominis “.ad” estiguin vinculats autènticament amb Andorra. La contínua digitalització i suport a la innovació tecnològica són indicatius de l’aposta d’Andorra per un futur digitalitzat i connectat. Non obstant, la possibilitat pels registradors estrangers de sol·licitar noms de dominis « .ad » no constitueix un avantatge com ho és en l’escena internacional, per les entitats registradores andorranes.

Finalment, podríem dir que aquest dilema relatiu a l’obertura d’Andorra en la escena internacional, il·lustra les problemàtiques nacionals actuals, en relació als noms de dominis “.ad” o altres temes pilars de l’economia nacional en general.

scroll-down-icon