Els convenis per evitar la doble imposició

Els convenis per evitar la doble imposició

La fiscalitat a Andorra ha experimentat un profund procés de transformació, iniciat durant l’exercici 2012 amb la liberalització de les inversions exteriors i l’aprovació de normativa fiscal sense precedents, però que va començar la seva consolidació el 2015 amb l’entrada en vigor de la Llei de l’IRPF andorrà. El Principat ha anat adaptant progressivament la seva legislació per complir amb tots els estàndards exigits per entitats supranacionals (OCDE i UE) i poder així deixar de formar part de les llistes negres de paradisos fiscals (objectiu que es va materialitzar parcialment el 2011 però que es va consolidar definitivament el 2017).

Un dels grans avanços ha estat la signatura de diversos convenis de doble imposició amb diferents jurisdiccions afins al Principat com a mesures per evitar la doble imposició internacional. Actualment, hi ha en vigor 13 convenis de doble imposició (CDI) ratificats amb Andorra i existeix la voluntat d’ampliar la llista.

Què és un conveni de doble imposició?

Un conveni de doble imposició és un conveni internacional que estableix mecanismes per evitar que una mateixa renda o fet imposable sigui gravat per dos o més estats. La doble tributació es produeix quan una renda generadora d’un impost per un mateix fet i període és gravada per diversos estats. Els impostos que queden subjectes a l’aplicació del CDI són tots aquells de naturalesa directa sobre la renda, com l’impost de societats, l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), l’impost sobre la renda dels no residents i l’impost sobre transmissions patrimonials (plusvàlues).

Convenis de doble imposició vigents

Detallem a continuació els convenis de doble tributació o convenis per evitar la doble imposició amb Andorra i la seva data d’entrada en vigor:

 • Conveni de doble imposició Andorra i França, va entrar en vigor l’1 de juliol de 2015.
 • Conveni de doble imposició Andorra i Espanya, va entrar en vigor el 26 de febrer de 2016.
 • Conveni de doble imposició Andorra i Luxemburg, va entrar en vigor el 7 de març de 2016.
 • Conveni de doble imposició Andorra i Liechtenstein, va entrar en vigor el 21 de novembre de 2016.
 • Conveni de doble imposició Andorra i Portugal, va entrar en vigor el 23 d’abril de 2016.
 • Conveni de doble imposició Andorra i els Emirats Àrabs, va entrar en vigor l’1 d’agost de 2017.
 • Conveni de doble imposició Andorra i Malta, va entrar en vigor el 27 de setembre de 2017.
 • Conveni de doble imposició Andorra i Xipre, va entrar en vigor l’11 de gener de 2019.
 • Conveni de doble imposició Andorra i República de San Marino, va entrar en vigor el 31 de desembre de 2021.
 • Conveni de doble imposició Andorra i Hongria, va entrar en vigor el 8 de desembre de 2022.
 • Conveni de doble imposició Andorra i Mònaco, va entrar en vigor el 22 de juliol de 2023.
 • Conveni de doble imposició Andorra i la República Txeca, va entrar en vigor el 31 d’octubre de 2023.
 • Conveni de doble imposició Andorra i Croàcia, va entrar en vigor el 31 d’octubre de 2023.

*adicionalment, s’han signat els següents convenis que estan pendents d’entrada en vigor:

 • Islàndia
 • Països Baixos
 • Corea del Sud

En l’actualitat, hi ha altres convenis en negociació i s’espera que properament es signi un nou conveni amb:

 • Bèlgica
 • Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord
 • Lituània
 • Montenegro

L’administració tributària andorrana té la potestat per expedir certificats de residència fiscal. Aquest certificat es pot obtenir una vegada es considera consolidada la residència fiscal a Andorra (6 mesos i un dia després de rebre el permís de residència del servei d’immigració), i és un document que confirma que el sol·licitant és resident fiscal en aquest país. Cal remarcar que el certificat gaudeix d’un alt valor probatori tenint en compte que s’emet en virtut del Conveni de Doble Imposició, si aquest existeix amb el país d’origen del sol·licitant, tot i que admet prova en contrari.

Si té algun dubte sobre els impostos a Andorra o sobre com aplica un conveni de doble imposició, per exemple, en el cobrament de dividends de filials internacionals, us convidem a contactar amb nosaltres perquè un dels nostres professionals us pugui assessorar en aquesta matèria.

scroll-down-icon