Comença la campanya de la renta de l’exercici fiscal 2023

Comença la campanya de la renta de l’exercici fiscal 2023

Aquesta setmana s’ha donat el tret de sortida a la campanya de la declaració de la renda del 2023 al Principat d’Andorra i el que moltes persones es pregunten a aquestes alçades es si estan obligades a presentar IRPF o si bé, per contra, la llei no els obliga en el seu cas concret.

Des d’Augé Legal&Fiscal hem volgut aportar claredat al respecte i exposar de manera molt precisa quines persones físiques residents fiscals a Andorra han de presentar la seva declaració fiscal en temps i forma, això és entre el dia 2 d’abril i el dia 30 de setembre del 2024, respecte a les seves rendes mundials relatives a l’any 2023.

De base, hem de destacar que no estan obligats a presentar el formulari 300 de declaració de l’IRPF els contribuents que únicament obtinguin rendes del treball o rendes del capital mobiliari que es trobin exemptes (és a dir, rendiments del treball de fins a 24.000.-€ més la CASS corresponent al treballador i rendiments del capital mobiliaris de fins a 3.000.-€).

No obstant això, estan obligats a presentar la declaració els obligats tributaris que hagin percebut rendes del treball o rendes del capital mobiliari sempre que aquestes no hagin estat sotmeses a l’obligació d’efectuar pagaments a compte per part de les entitats pagadores.

Per altra banda, tots aquells contribuents que siguin administradors de societats andorranes, encara que no hagin obtingut cap renda, estan igualment obligats a dur a terme la pertinent declaració d’IRPF.

Per la resta de supòsits, l’obligat tributari estarà obligat a presentar la declaració. No obstant, tot i haver de dur a terme la declaració, no estarà obligat a declarar en el formulari 300:

  • Rendes exemptes ni rendes del capital mobiliari que hagin estat subjectes a retenció o ingrés a compte per aquest mateix impost.
  • Rendes del treball que hagin estat subjectes a retenció o ingrés a compte per IRPF a no ser que d’aquestes encara en derivi una quantitat a ingressar i, excepte quan l’obligat hagi percebut altres rendes que s’hagin d’integrar en la base general.
  • Rendes del capital immobiliari que, conjuntament amb les rendes del treball siguin d’un import inferior a 24.000.-€.
  • Rendes que ja hagin estat gravades a l’estranger i que hagin donat dret a l’aplicació d’una deducció per eliminar la doble imposició internacional i que, de la seva aplicació n’hagi resultat una quota de liquidació per import 0. Tot i així, cal apuntar que s’ha de notificar al full 300-D la naturalesa de la renda i del país que aquesta procedeix.

Si et trobes entre els supòsits exposats o bé tens dubtes raonables sobre si et correspon o no dur a terme la declaració d’IRPF per a l’exercici 2023, et proposem que et posis en contacte amb els nostres advocats experts en fiscalitat a través del correu info@augelegalfiscal.com i ens posarem en contacte amb tu immediatament per a brindar-te la nostra assistència professional.

Otros artículos de interés