Mobilitat Sostenible

Mobilitat Sostenible

La Mobilitat sostenible, juntament amb l’habitatge, s’ha convertit en una prioritat actual del Govern d’Andorra i dels 7 Comuns.

El Principat d’Andorra es un petit país de 468 km ² amb una demografia que creix, amb l’arribada de nous residents i inversors i rebent més de 8 milions de turistes l’any.

Hi han hagut varies iniciatives per tal de trobar solucions eficients a la qüestió de la mobilitat tant dintre del Principat com amb els països veïns. Un dels grans temes actuals ha sigut la reactivació del projecte de túnel pel desviament de la circulació a Sant Julià que s’ha convertit en un punt important del debat polític recent. Addicionalment, el Comú d’Andorra la vella va impulsar una prova pilot de servei d’aparcament a preu reduït acompanyat d’un servei de bus per permetre els desplaçaments als llocs de treball de la Capital.

De fet, una empresa líder del País ha desenvolupat proves pilot amb busos elèctrics que li ha permès guanyar el Premi “Empresa neutra de carboni”. Aquestes iniciatives es podrien qualificar com a solucions “hardware”, ja que tenen que veure amb les noves infraestructures i equipaments permetent agilitzar la circulació dintre del Principat de manera més sostenible.

Per altra banda, han aparegut noves tecnologies que constitueixen eines que qualificarem de “software” que permeten optimitzar el transit de manera intel·ligent.

Una de les esmentades noves tecnologies es el sistema de bus a la demanda (bus on-demand en anglès) que permet organitzar de manera ordenada i optimitzada el transport de viatgers per bus. L’exemple de bus a la demanda implementat a la Parròquia d’Escaldes-Engordany es un excel·lent exemple de la eficiència d’aquest sistema innovador que funciona amb una App del mòbil i parades virtuals i parades fixes per la recollida de passatgers. Existeix tot una sèrie de programes d’ordinador específics dissenyats en funció de la configuració de la muntanya i del terreny però també adaptats a la naturalesa dels desplaçaments, per exemple en un campus universitari.

L’actual crisis energètica i les preocupacions vinculades al canvi climàtic fan que les qüestions de mobilitat sostenible prenen tot el seu sentit i marquen un camí necessari cap a la optimització dels recursos i la reducció de la petjada de carboni.

En aquest sentit, el Govern d’Andorra ha creat L’Oficina d’Energia i del Canvi Climàtic que s’implica de manera activa en trobar solucions sostenibles en l’àmbit de la mobilitat.

El Principat d’Andorra ha demostrat de manera reiterada i constant el seu compromís a ser un país sostenible amb l’objectiu ferm de reduir la petjada carboni : forma part de les iniciatives SMART COUNTRY de la marca ANDORRA com a marca de Pais.

També es pot citar els grans esforços de ANDORRA RECERCA + INNOVACIÓ (ARI) que s’implica en les dinàmiques de mobilitat sostenible des de la vessant tecnològica, en particular gràcies al seu partenariat amb el MIT.

En el marc d’aquest ecosistema SMART MOBILITY, hi han molts reptes però també oportunitats que s’estan perfilant amb la aparició de projectes on convergeixen varies tecnologies potenciades pel desenvolupament de la intel·ligència artificial aplicats a la mobilitat.

La Direcció

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más