La regulació de l’activitat financera a Andorra

L’activitat financera a Andorra és un dels pilars en els que tradicionalment s’ha basat l’economia del principat. Bona part dels ingressos de l’Estat andorrà provenen d’aquest sector de l’economia.

No és d’estranyar per tant que l’activitat financera estigui estrictament regulada. De fet, la regulació prohibeix l’exercici de l’activitat financera a Andorra sense autorització prèvia de l’Autoritat Financera d’Andorra.

Quan es parla d’activitat financera a Andorra la majoria de persones pensen en activitat bancària, de companyies gestores de patrimoni, gestores d’organismes d’inversió col·lectiva o entitats de crèdit especialitzat, és a dir societats que gestionen grans volums de diners. No obstant, engloba molts altres aspectes.

Resulta evident que una empresa pot realitzar una venda i cobrar a terminis i que quan cobra a terminis cobra un import pel finançament. Perquè no hauria de poder externalitzar aquesta operativa a una altra entitat? Per suposat, pot fer-ho però aquesta entitat haurà de tenir les corresponents autoritzacions.  

De la mateixa manera, una persona individual que disposi de liquiditat pot pensar que no hi ha d’haver problemes per prestar els seus diners a interès. Doncs s’equivocarà, perquè més enllà d’algun préstec en el seu cercle familiar o d’amistats íntimes en realitat està realitzant una activitat financera, sobretot si els imports són significatius i hi ha una repetició en l’operativa.

Les conseqüències d’exercir una activitat financera sense autorització poden ser molt greus, a nivell civil, administratiu i fins i tot penal.

És probable, la persona o entitat que han efectuat el préstec o finançament es poden trobar amb que no cobren els interessos, una multa de fins 1 milió d’euros per les persones físiques i de fins el 5% del volum de negocis net o del doble de l’import dels beneficis obtinguts amb l’operativa, a més a més de suspensió de drets socials.

I aquestes són les conseqüències civils i administratives, perquè si la infracció s’arriba a considerar penal, existeixen penes de presó de fins a 4 anys i pel que fa a les societats se’n pot arribar a decretar la dissolució.

Per tant, és altament recomanable que una persona física o jurídica que es plantegi atorgar un préstec o crèdit de forma habitual o fins i tot esporàdicament però d’un import elevat, contacti amb un professional del dret perquè l’assessori i eviti així situacions indesitjades.

A Augé Legal & Fiscal coneixem en detall la regulació del sistema financer andorrà i assessorem a empreses i particulars sobre els límits i facultats que es poden exercir respectant la normativa del sector.

Otros artículos de interés