Inversions de nous residents a Andorra

Inversions de nous residents a Andorra

Explotació d’immobles com a apartaments turístics

A llarg dels darrers mesos, molts clients d’Augé Holding Grup i, en particular, de la nostra filial Augé REAL ESTATE, www.augerealestate.com, que han realitzat inversions en béns immobles, s’han interessat per la possibilitat d’explotar les propietats adquirides com a apartaments turístics valorant si cal constituir una societat amb aquesta finalitat i sota quines condicions és possible fer-ho com a persona física.

Els clients que consulten sobre l’explotació d’immobles com apartaments turístics (AT) pretenen rendibilitzar les seves inversions i gaudir d’uns ingressos estables. Per la nostra experiència, es pot tractar tant de residents no lucratius (generalment rendistes o persones jubilades que no tenen dret a exercir una activitat professional a Andorra), com empresaris amb permís de treball per compte propi que ja disposen d’un negoci al país.

Oferim a continuació un resum de la normativa vigent al respecte.

L’explotació d’un o dos apartaments es considera una renda personal del propietari. No obstant, l’explotació de tres o més apartaments en règim turístic es considera activitat econòmica i, per consegüent, ha de ser registrada en el Registre de Comerç i en el Registre d’Empreses Gestores d’Habitatges d’Ús Turístic (“EGHUT” – Empresa Gestora d’Habitatges d’Ús Turístic), que depèn del Ministeri de Turisme. Una altra opció factible consisteix en encarregar la gestió i el manteniment dels apartaments a una EGHUT existent. Aquestes empreses tendeixen a tenir uns honoraris d’entre el 30% i el 40% de la facturació bruta generada pels apartaments.

El termini d’inscripció al Registre indicat és de 2 meses des de la presentació de la sol·licitud acompanyada de la corresponent documentació: títol de propietat, assegurança sobre l’immoble, cèdula d’habitabilitat, certificat d’instal·lacions elèctriques, etc. La inspecció per part del Ministeri de Turisme serveix per a verificar si l’habitatge compleix els requisits i es correspon amb les dades consignades en la sol·licitud: capacitat, mobiliari, metres, instal·lacions, etc.

La superfície mínima d’un apartament turístic (AT) és de 24m2. La capacitat màxima es calcula en base al nombre d’habitacions i serveis. Apartaments: mínim 8 m2 per persona i mínim un servei per cada 6 places/persones. Estudis: 8m2 por persona, amb un límit de 5 persones, fins i tot si la superfície supera els 40m2 i hi ha més d’un servei.
AT de dos o més habitacions. En les habitacions es permet un màxim de 4 ocupants + 2 places en el menjador en un sofà/llit.

AT d’una habitació. Es permet un màxim de 4 ocupants + 3 places en el menjador en un sofà/llit.

AT tipus estudi. Máximo 5 ocupants en llits o sofà/llit.

En els dormitoris s’admeten lliteres.

A tot establiment turístic, s’ha de proporcionar els hostes un telèfon de contacte les per a les 24h del dia.

Les empreses gestores dels apartaments turístics (EGHUT), igualment, han de complir una sèrie de requisits. Depenent de la quantitat dels apartaments que gestionen per ser obligatori tenir recepció o bé una oficina oberta 7 dies a la setmana durant 8 hores. El personal ha de dominar el català i tres idiomes més. El servei de manteniment ha d’estar disponible almenys 8 hores al dia i, tanmateix, el 30% dels AT han de tenir aparcament. A part del Registre de Comerç i del d’EGHUT, és obligatòria la inscripció en el Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics.

Pel que fa a les restriccions, cal enunciar que no és possible inscriure els apartaments coma habitatges d’ús turístic si es troben en una zona on la normativa comunal no ho permet o bé si es troben en un edifici en quin els estatuts de la Comunitat de Veïns ho prohibeix de forma expressa.

La Direcció

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más