El Chat GPT i la protecció de dades en matèria de la IA

El Chat GPT i la protecció de dades en matèria de la IA

En els darrers mesos s’ha sentit molt parlar sobre el tipus de relació que manté la Intel·ligència Artificial (IA) amb el dret i es que han sorgit múltiples opcions dissemblants. Per un costat hi han qui ostenten la posició de que la IA pot suposar una eina bàsica pel desenvolupament laboral, econòmic i social, ja no sols al mon del dret, si no en múltiples sectors professionals; per altre costat, existeixen opinions negatives al respecte, que argumenten que la IA pot arribar a no ser ètica en certs casos, arribant inclús a ser irrespectuosa i no democràtica, al tenir un sistema intel·ligent e informàtic, no emocional ni avaluatiu ; un tercer grup sosté la idea de que la IA podria suposar un gran canvi favorable, sempre i quan es regulessin de forma concreta aspectes com podrien ser el reconeixement de la personalitat jurídica de la mateixa, el regim de responsabilitat, etc.

Dita profusió d’opinions s’ha vist clarament reflectida en la ultima polèmica respecte a la IA en l’anomenat Chat GPT.

Pels que no el coneixeu, el Chat GPT es un model de llenguatge que utilitza tecnologies de IA, entrenant amb una gran quantitat de dades de text, de forma que genera automàticament respostes i millora la precisió als sistemes de recerca d’informació. En aquest sentit, genera textos, imatges, àudios i vídeos de la mateixa manera o de forma molt similar a com ho faria una persona. Ve a funcionar com una app, la qual la gent es descarrega, i depenen de si es gratuïta (usuari) o no (abonat), tindrà uns beneficis o uns altres. A la app apareix una espècie de chat en el que l’usuari o abonat pot fer qualsevol tipus de pregunta com: Mostra’m un model de contracte de fidúcia, i automàticament apareix una plantilla de dit contracte; o es podria preguntar: Quins han sigut els casos penals mes polèmics que hi ha hagut a EEUU al 2011? , al que la app recopila una sèrie de dades i dona resposta a la pregunta.

Encara que pugui semblar que Chat GPT es una de les majors invencions de la historia també te deficiències. En primer lloc, es tracta d’un tipus de IA que no garanteix la veracitat de la informació, doncs pot contenir dades errònies, ja que si s’entrena amb les dades inadequades, pot generar contingut inexacte. En segon lloc, múltiples professionals han titllat l’activitat de Chat GTP com de intrusió laboral atenent a que, si dit chat pot gestionar escrits de manera tan simple i gairebé sense cost, no serien necessàries determinades figures professionals que han tingut una preparació darrera de tota la seva feina.

Altre dels majors temors a nivell internacional que produeix Chat GPT, pel que ja se estan prenen les mesures pertinents al respecte, es la vulneració de la privacitat, la seguretat publica i les dades personals. Un clar exemple es el d’Itàlia. La mateixa Agencia Nacional de Ciberseguretat d’Andorra publicava al seu article del passat 13 d’abril que Italià ha decidit “bloquejar” l’eina de Chat GPT donar que aquesta no respecta les premisses i la disciplina de la privacitat de les dades, doncs funciona reunint milions de dades de dits usuaris i abonats que fan ús de l’eina.

De la mateixa manera, a EEUU el Center for AI and Digital Policy (CAIDP) ha considerat al Chat GTP com “esbiaixat, enganyós i suposa un risc per a la privadesa i la seguretat pública”, considerant-se que no compleix amb les garanties de solidesa empírica de les dades, ni compta amb les suficients salvaguardes per limitar la parcialitat i l’engany.
En el cas d’Espanya, l’Agencia de Protecció de Dades també esta realitzant investigacions al respecte per poder determinar quin impacte té el Chat GPT en relació amb les dades dels usuaris i els abonats i els seus drets fonamentals.

Conseqüentment, s’ha decidit crear un Comité Task Force, que s’encarregarà de la supervisió i control per posteriorment posar en marxa un sistema de cooperació i intercanvi d’informació amb les autoritats en aquells casos en els que les dades o la seguretat es vegi afectada de manera nociva per poder prendre mesures al respecte.

En els propers mesos podrem veure com evoluciona dita controvèrsia, atenent a que múltiples països han sol·licitat al Comitè Europeu de Protecció de Dades que abordi el tema en la seva reunió plenària, degut a la importància que implica ja no sols per la privacitat i la seguretat dels usuaris, si no per un futur desenvolupament en relació a la IA, que poc a poc anirà evolucionant i quedarà introduïda al nostre dia a dia, pel que serà necessari que quedi regulada en tots els aspectes als que es pugui aplicar.

 

La Direcció

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés