Com crear una empresa a Andorra

Com crear una empresa a Andorra?

El Principat d’Andorra és una jurisdicció que ofereix nombrosos avantatges estratègics, tant a nivell geogràfic com a nivell fiscal. Per aquest motiu, cada cop són més els empresaris que opten per Andorra com a destí per desenvolupar la seva activitat econòmica. Formar una empresa a Andorra (operativa) o bé establir la holding andorrana d’una multinacional és sense cap mena de dubte una magnífica opció per aprofitar-se de multiplicitat d’avantatges competitius.

Existeixen diferents requisits per constituir una societat a Andorra. Tots ells, pivoten sobre el principi de substància que pretén evitar la creació de societats fantasma o bústia (encara molt freqüents en jurisdiccions offshore). Com a país homologat amb els mandats de l’OCDE i compliant amb la normativa internacional antiblanqueig, el Principat estableix requisits molt estrictes en aquesta matèria a efectes de viabilitzar la inversió a Andorra. D’aquí que sigui fonamental que l’administrador de la societat sigui resident al Principat, que la societats disposi d’un espai físic on desenvolupi la seva activitat i que aquesta dugui a terme una activitat real.

Els passos a seguir per constituir una societat de nacionalitat andorrana consisteixen en múltiples formalitats que s’han de portar a terme front diferents administracions del Principat. Cal destacar, entre tots ells, la presentació d’un complert dossier d’inversió estrangera prop del Govern andorrà. La seva finalitat és la d’explicar de forma precisa la inversió que anem a realitzar, amb diferents previsions econòmiques juntament amb un bussiness plan. Paral·lelament, es procedeix a iniciar el compliance bancari per l’apertura del compte bancari de la societat andorrana i poder així constituir finalment davant Notari. A diferència de la major part de jurisdiccions europees, una vegada inscrita la societat al Registre de Societats andorrà, aquesta encara no pot operar. A Andorra existeixen dos registres: un societari i un altre de comerç. En conseqüència, fins que no es disposa del comerç registrat o d’un certificat d’inici d’activitats, l’empresa no pot facturar els seus serveis.

 • Sol·licitud NIA

  Sol·licitud NIA

  Número d’Identificació Administrativa.

 • Reserva de denominació social

  Reserva de denominació social

  Nom de la societat i objecte social.

 • Autorització d’Inversió Estrangera

  Presentació del Dossier d’Inversió Estrangera

  davant les autoritats governamentals.

 • Obertura de compte bancari

  Sol·licitud d’obertura de compte bancari

  i dipòsit de capital social.

 • Constitució de la societat davant Notari

  Constitució de la societat davant Notari

  i inscripció de l’empresa en el Registre de Societats.

 • Sol·licitud NRT

  Sol·licitud NRT

  Número de registre Tributari.

 • Nom comercial

  Reserva nom comercial

  Denominació comercial.

 • Alta al Registre de Comerç

  Alta al Registre de Comerç

  Poden donar-se possibles tramitacions complementàries depenent de l’activitat.

La totalitat del procés, així com els respectius passos legals per a crear una empresa a Andorra, pot allargar-se entre 2 i 4 mesos (en funció de la complexitat de l’operativa). Augé Legal & Fiscal disposa d’una llarga experiència en la constitució de societats al Principat i gaudeix del triomf d’haver constituït societats a Andorra en tempos mol més reduïts que els exposats, sempre amb el més estricte compliment normatiu i amb la màxima diligència deguda.

Tenir una empresa a Andorra no només permet una plena optimització fiscal (essent l’impost sobre els beneficis del 10%) sinó que també ofereix incomparables possibilitats per optimitzar el patrimoni personal. Si desitja conèixer el cost de muntar una empresa andorrana i que el nostre equip us presti assessorament, no dubti en contactar-nos doncs el nostre equip d’Advocats fiscalistes és expert en estratègies d’optimització fiscal i podrà assessorar-lo àmpliament en aquesta matèria.

La Direcció

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más