La UOC ha estat multada per la Generalitat amb una sanció de 20.000.-€ per la utilització del reconeixement facial en els seus exàmens virtuals

La UOC ha estat multada per la Generalitat amb una sanció de 20.000.-€ per la utilització del reconeixement facial en els seus exàmens virtuals.

De ben segur que haureu sentit parlar de la darrera notícia en quant al reconeixement facial, on la Generalitat ha sancionat amb 20.000.-€ el reconeixement facial que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) utilitza per realitzar els exàmens virtuals.

Segons l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat) el tractament de les dades biomètriques, com és el reconeixement facial que la UOC utilitza en relació als exàmens i els seus estudiants, no està inclòs en cap de les excepcions del Reglament de protecció de dades, pel que consideraria vulnerat el seu dret a la protecció de dades, suposant un alt risc per als interessats.

Davant les declaracions de l’APDCat, la UOC ha contra-al·legat que es tracta d’una mesura utilitzada per primera vegada amb la pandèmia i l’estat d’alarma, que va tenir molt d’èxit i que va permetre que tots els estudiants poguessin procedir amb els seus cursos, graus, màsters, etc., sense cap tipus d’impediment. Segons afirma la UOC, el reconeixement facial no deixa de ser una manera de comprovar la identitat dels estudiants per a posteriorment poder corroborar amb les imatges i els seus documents d’identitat que es tracta de la mateixa persona. A més a més, informen de la legalitat del sistema deixant clar que tot alumne que es matricula és conscient de la tipologia dels exàmens en quant a fer-los de manera virtual i en quant al reconeixement facial, pel que se li dóna a escollir si la l’opció proposada per dita universitat és la més adient en base a les seves necessitats. Així mateix, fiquen de relleu que aquestes dades són eliminades tres mesos després de que acabin les proves virtuals.

Dit reconeixement facial no només és utilitzat per la UOC en els seus exàmens, sinó que d’altres com universitats també han implementat dita eina per tal d’identificar als usuaris, per verificar que aquests no es mouen del seu lloc de treball mentre dura la prova i per identificar comportaments anòmals en els estudiants mentre fan l’examen.
Tanmateix, trobem altres situacions de la vida quotidiana on estem exposats a tècniques de reconeixement facial o a tractaments d’altres tipus de dades biomètriques, com podria ser en el món de la banca, a través del reconeixement facial o l’empremta digital.

En el cas d’Andorra, per exemple, el nou Casino UNNIC, obert recentment al centre de la capital, utilitzarà el tractament de dades biomètriques, doncs els usuaris hauran de registrar-se per poder accedir-hi, i hauran de passar per un reconeixement facial per tal de que puguin ser identificats aquells individus que hi tenen prohibida l’entrada.

Haurà doncs de tenir-se en compte que l’ús de tècniques de reconeixement fàcil, atenent a que impliquen un tractament de dades biomètriques i que el mateix constitueix una intromissió als drets fonamentals de respecte de la vida privada i familiar i a la protecció de dades, ha de considerar-se com un tractament de categories especials de dades, pel que només cabrà en el marc de les excepcions de l’article 9.2 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals: consentiment explícit de l’interessat; necessari pel compliment de les obligacions del responsable del tractament; necessari per protegir interessos vitals; dades manifestament públiques; necessari per finalitats de medicina preventiva; necessari per raons d’interès públic; entre d’altres. Per tant, el responsable del tractament haurà d’estudiar detingudament com complir amb els requisits relatius als drets dels interessats abans de ficar en marxa qualsevol tecnologia de reconeixement facial, sent necessària la realització d’una avaluació d’impacte sobre la protecció de dades, així com prestar especial atenció a la seguretat del tractament garantint que el sistema compleix amb les normes pertinents basades en la protecció de dades des del disseny i per defecte.

La Direcció

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más