Mitjans alternatius de resolució de conflictes – el cas concret de la mediació

Auge-Holding-Group-Blog-resolución de conflictos

Mitjans alternatius de resolució de conflictes – el cas concret de la mediació El simple fet de néixer i viure en societat implica haver de conviure amb altres persones. Fruit d’aquesta convivència, es poden generar conflictes de diversa naturalesa, entre els quals, poden sorgir conflictes que puguin tenir una dimensió jurídica. En tal supòsit, l’opció […]

La Unió Europea arriba a un acord per regular la Intel·ligència Artificial

Blog-Auge-Holding-Group-Union-Europea-acuerdo-regular-Inteligencia-Artificial

La Unió Europea arriba a un acord per regular la Intel·ligència Artificial La Unió Europea (en endavant UE) ha adoptat una posició de lideratge en la carrera per regular la Intel·ligència Artificial (en endavant IA), doncs en data 08 de desembre de 2023 tots els Estats membres es van reunir durant 3 dies arribant a […]

Compliment Normatiu Intern – Part teòrica i pràctica

Auge_cumplimiento normativo artículo

Compliment Normatiu Intern – Part teòrica i pràctica El compliment normatiu, també conegut com a “compliance”, és essencial per als despatxos d’advocats, en la mesura en que aquests estem subjectes a diverses regulacions i normatives tant en l’àmbit legal com en l’empresarial. També són altres els subjectes financers obligats, així com determinades persones físiques o […]

Percentatges de cotització com a autònom, en dubte (correccions de la CASS)

Auge-Holding-Group-Blog-porcentajes-cotizacion-autonomo-cass

Tal com vam exposar a la nostra Newsletter del dia 25 d’octubre de 2023, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha pres la determinació de revisar els percentatges de cotització dels treballadors autònoms del Principat d’Andorra. A aquest efecte, com a administració competent en la matèria, la CASS ha d’analitzar les dades pertinents per […]

La regulació de l’activitat financera a Andorra

Blog-Auge-Holding-Group-regulacion-actividad-financiera-andorra

L’activitat financera a Andorra és un dels pilars en els que tradicionalment s’ha basat l’economia del principat. Bona part dels ingressos de l’Estat andorrà provenen d’aquest sector de l’economia. No és d’estranyar per tant que l’activitat financera estigui estrictament regulada. De fet, la regulació prohibeix l’exercici de l’activitat financera a Andorra sense autorització prèvia de […]

Xarxes Socials i Protecció de Dades

Blog-Auge-Holding-Group-Redes-Sociales-Proteccion-Datos

La rellevància de les xarxes socials està, a dia d’avui, fora de tot dubte. Es tracta d’un servei de la societat de la informació, quina prestació implica el tractament de dades, bé amb la finalitat de proporcionar el servei, bé amb altres objectius com l’oferiment de publicitat personalitzada als usuaris. En aquest sentit, el prestador […]

Anàlisi sobre l’Acord d’Associació amb la UE i la seva Repercussió per a Andorra

AHG - Blog acuerdo UE

Anàlisi sobre l’Acord d’Associació amb la UE i la seva Repercussió per a Andorra “Per assolir un veritable canvi, és essencial reconèixer primer la nostra posició i actuar amb claredat i propòsit.” En entregues anteriors, vam anticipar una revisió exhaustiva dels components de l’acord d’associació entre Andorra i la UE, destacant com aquests podrien influir […]