Andorra cap a un futur més sostenible

Andorra cap a un futur més sostenible

Ubicada al mig dels Pirineus, Andorra ofereix una qualitat de vida incomparable en un entorn natural envejable. El 10 % del territori està reconegut per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat, i treballem per convertir-nos en el primer país considerat Reserva de la Biosfera Mundial. Protegir i cuidar el medi ambient és de vital importància.

El país aposta per ser cada vegada més sostenible incentivant a tota la població i als seus visitants a participar activament a través dels diferents projectes. Per aconseguir-ho, Andorra està treballant en tots els aspectes clau per a la protecció del medi ambient i ha implementat les iniciatives següents :

 • L’Escola Verda: Té per objectiu integrar la sostenibilitat en el dia a dia de l’escola. Durant l’any passat es va aconseguir que el 100% de les escoles públiques s’adherissin al programa “Escola Verda”, que representa el 97% del total de les escoles del país.
 • Recollida selectiva de residus: És consciencia cada vegada més a la població amb la classificació i la recollida selectiva posant a la seva disposició varis contenidors de paper, cartró, vidre i envasos; així com “mini deixalleries” a totes les parròquies. Durant l’any 2020, els resultats de reciclatge obtinguts son d’un 47%.
 • Xarxa d’infraestructures verdes d’Andorra: Pels amants del senderisme i el turisme de muntanya, el Pla Sectorial d’Infraestructures verdes del país proposa un conjunt d’itineraris continus anomenats “vies verdes” i espais oberts de gran interès paisatgístic, ambiental i cultural que permeten la mobilitat sostenible i no motoritzada de les persones.
 • Servei de bicicletes elèctriques: L’empresa CICLAND conjuntament amb els comuns i el Govern d’Andorra, han posat a disposició centraletes de bicicletes elèctriques a tot el territori amb opcions d’abonament anual, petit ús o ús puntual. L’acorda amb el Govern D’Andorra entre d’altres avantatges permet que els abonaments serveixen per l’ús de bicicletes i de la xarxa d’autobusos nacional. Una molt bona iniciativa cap a la mobilitat sostenible que contribueix a reduir l’impacte de la circulació de vehicles, del consum energètic i millora la qualitat atmosfèrica.
 • Manteniment de la Fauna: La Unitat de Fauna del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat s’encarrega del seguiment poblacional i sanitari de les diverses espècies d’animals salvatges que trobem al país amb l’objectiu de preservar les espècies autòctones i els seus hàbitats naturals.
 • La primera central de cogeneració del país: És va implantar a l’any 2016. El seu objectiu és incrementar la producció pròpia d’energia a tot el territori i desenvolupar energies més eficients avançant cap a un model energètic més sostenible i menys depenent de l’exterior. Des del 2016, el país ha multiplicat per cinc la seva producció d’energia renovable.
 • Els indicadors del medi ambient: El Ministeri de Sostenibilitat i Medi Ambient d’Andorra confecciona unes estadístiques per avaluar la situació a cada moment i analitzar el progrés i l’evolució sobre els índexs més essencials en matèria ambiental del país amb dades sobre el reciclatge, la recollida selectiva, la qualitat de l’aire i les aigües superficials, climatologia, soroll i canvi climàtic.

Segons l’últim butlletí climàtic, durant l’any 2020, la qualitat de l’aire ha estat excel·lent o bona durant el 96% del temps, ha estat regular durant el 3% del temps i deficient o dolenta durant el 1% restant.

S’han tractat 23,5 milions de metres cúbics d’aigües residuals a les estacions depuradores del país on s’ha comprovat que un 95% de les aigües superficials és de qualitat excel·lent o bona.

Els resultats obtinguts per la qualitat acústica mostren que un 84% de les estacions de control compleixen els objectius fixats en el cadastre sonor.

 • Convenis internacionals: Andorra és va incorporar al Conveni de les Nacions Unides al 2010 per comprometre’s a adoptar polítiques nacionals sobre el canvi climàtic i per promoure i donar suport al desenvolupament reduint les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

El Consell i el Parlament Europeu van arribar a un acord sobre la Llei europea del clima, que estableix un nou pla d’acció de reducció d’emissions de CO2 molt més ambiciós per arribar a la neutralitat climàtica el 2050.

 • Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra (OBSA): És un centre d’investigació que té com a objectiu principal donar suport a la recerca aplicada en projectes relacionats amb la sostenibilitat social, econòmica i ambiental d’Andorra.
 • Recurs solar: L’Oficina d’Energia i del Canvi Climàtic i l’Andorra Recerca i Innovació han impulsat una nova eina digital, anomenada ‘potencial solar’, que proporciona informació orientativa sobre el potencial energètic, la rendibilitat econòmica i els beneficis mediambientals.

Actualment, hi ha plaques fotovoltaiques instal·lades a 95 infraestructures, ja en funcionament, que generen un total de 2,6 GWh de producció estimada, el que equival al consum energètic de 752 llars.

Garanteix autonomia i rendibilitat, respecte amb el medi ambient, estalvi econòmic, durabilitat i consum local.

Les institucions andorranes faciliten ajuts com el Pla Renova, el qual pot atorgar fins al 40 % de subvenció directa i préstecs preferents avalats pel Govern per possibilitar la transició energètica.

 • Concurs d’iniciatives ambientals: Hi poden participar tots els ciutadans, les escoles, els organismes públics, les empreses i les entitats sense ànim de lucre. Té l’objectiu de reconèixer i donar visibilitat als projectes i accions que es porten a terme al país, premiant les millors propostes ambientals tenint en compte la qualitat de vida de les persones i el foment de l’economia circular.

A més, com ho expliquem amb detall al nostre article “Andorra Airport: volant vers el futur” publicat al nostre blog. El 17 de desembre passat, s’ha inaugurat l’aeroport Andorra – la Seu d’Urgell, que ens comunica amb la resta del món i ajuda a reduir l’impacte sobre la xarxa viària del país.

Un gran avanç pel nostre petit gran país que aposta per reduir la dependència energètica i augmentar la producció d’energies renovables per a un futur més sostenible.

Pamela Douangdara

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés