Andorra a l’avantguarda del blockchain i de l’economia circular

Andorra a l’avantguarda del blockchain i de l’economia circular

Feia temps que s’hi treballava i al final han arribat dos textos cabdals pel desenvolupament futur del nostre país, ambdós publicats el dia 20 de juliol del 2022 al BOPA: La coneguda com a “Llei d’actius digitals” i la Llei d’economia circular.
Respecte a La Llei d’actius digitals val a dir que Andorra ha estat pionera en tots els sentits (només existeix un text similar a Liechtenstein, en vigor des de l’1 de gener de 2020) . De fet, se’n va començar a parlar en el si de la Comissió Andblockchain de la patronal andorrana CEA, que ja va influir de forma activa en algun partit polític per a què s’hi comencés a treballar i amb l’evolució del temps la “comissió” va passar a constituir-se en Associació, i del desenvolupament polític es va passar a un procés legislatiu que ha culminat amb el text legal de referència, amb el qual El Principat d’Andorra es presenta al món com una jurisdicció àgil, resilient, transparent i amb voluntat capdavantera respecte a les noves tecnologies, cercant crear les millors condicions per establir i evolucionar com a emplaçament idoni per a les empreses innovadores, especialment aquelles vinculades estretament amb la tecnologia blockchain i LRD/DLT. El blockchain esdevé clau en processos d’identificació digital, criptomonedes, vot electrònic, smart contracts, seguretat i privacitat o NFT i com és obvi, precisava d’un marc legal que aportés seguretat jurídica, protecció del consumidor i integritat del mercat.
Com a fet absolutament atípic en la tècnica legislativa, el text que estem analitzant introdueix a l’exposició de motius una inusual referència històrica analògica però tremendament pedagògica pels profans de la matèria i és el fet de què, en certa forma, el blockchain estigui fortament lligat amb la història i l’ADN d’Andorra, ja que al 1580 s’adquirí l’Armari de les Sis Claus (Set desde 1978) que guardava el fons documental bàsic i fundacional del país i que, per obrir-se, calia que els 7 cònsols, alhora i de manera simultània, introduïssin la seva clau per obrir l’armari. Potser és l’Armari de les Set Claus l’origen del Blockchain? Qui sap! El cert és que Andorra vol consolidar-se com una referència europea en la tecnologia de blockchain per tal de proporcionar al Principat un avantatge competitiu significatiu envers altres països, generant l’oportunitat d’atreure inversions privades estrangeres importants i nous models de negoci. Tot i així encara resta molt per fer, doncs el text encara no entra en el vessant financer, que deixa per més endavant, però que esdevé absolutament necessari, pel que animem als nostres governants per a que siguin valents i contribueixin a crear el marc legal complert que dotarà d’una seguretat jurídica infranquejable al sector.
I que dir de la nova Llei d’economia circular? Doncs que Andorra és un país tremendament compromès amb la salut del planeta. Mitjançant aquest text, busca assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides als que Andorra s’ha adherit, podent així avançar cap a una economia circular i amb menys carboni. En aquest sentit, Andorra és un país no industrialitzat que no participa en la producció de béns, però en tant que consumidors, resulta important canviar els nostres hàbits, i per tant, calia crear un marc per promoure un consum de béns i serveis més sostenible. A tal efecte, estableix una política de gestió de residus que promou la reutilització i el reciclatge, i busca reduir la valorització energètica.
I com transitar cap a l’economia circular? Doncs la llei ho deixa molt clar: Impulsant models de consum més sostenibles; minimitzant el consum dels productes d’un sol ús; reduint el malbaratament alimentari; afavorint el desenvolupament econòmic, la creació d’ocupació i la generació de condicions que fomentin un desenvolupament sostenible desacoblat del consum de recursos no renovables; fomentant el disseny ecològic en productes i serveis; millorant la gestió de residus minimitzant-ne la generació, augmentant la reutilització i la reciclabilitat; vetllant perquè els productes i serveis siguin més durables, reutilitzables, actualitzables i reparables, i en definitiva, sensibilitzant la ciutadania per a què el concepte d’economia circular, es converteixi en el seu estendard.
En conclusió doncs, Actius Digitals/Blockchain i Economia Circular són des d’ara dos nous conceptes que han de servir a Andorra per encarar amb optimisme el futur!
La Direcció

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés