Gestió de drets d’autor

La noció d’“obra” protegida pel dret d’autor inclou tota obra literària o artística definida pels articles 2.1 o 3.1 de la Llei sobre el dret d’autor.

Els drets d’autor estan protegits durant la vida de l’autor i durant setanta anys després de la seva mort (art. 18 de la Llei sobre el dret d’autor).

Augé Legal&Fiscal ofereix als seus clients, persones físiques o jurídiques, els serveis següents

 • Assessorament – Gestió de drets d’autor

  Assessorament

  – Estratègia i coordinació sobre la protecció de drets d’autor.
  – Gestions davant la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Connexos del Principat d’Andorra.
  – Avaluació de drets d’autor.

 • Contenciós – Gestió de drets d’autor

  Contenciós

  – Retencions a les duanes.
  – Acció judicial per infracció de drets d’autor.
  – Mitjans alternatius de resolució de conflictes: arbitratge / mediació.

Veure Exemple

Una empresa amb activitat a la Unió Europea té drets d’autor sobre un dels seus productes. Pot constituir una societat andorrana dedicada a la gestió d’aquest dret intangible amb una tributació del 2% sobre els “royalties” mundials percebuts per la societat andorrana esmentada.