Nacionalidad andorrana

Nacionalitat andorrana

Molts clients ens plantegen un dubte inicial, que és més que comprensible, atenent a la facilitat amb la quina s’obté la nacionalitat de múltiples jurisdiccions europees. És important tenir en compte inicialment que l’obtenció de la residència en el Principat d’Andorra no implica l’obtenció de la nacionalitat andorrana. És a dir, els permisos de residència i treball per compte propi no atorguen el dret a posseir el passaport d’Andorra.

L’adquisició de la nacionalitat andorrana és un procés extens i complexes que a més, implica la renuncia expressa de la/les nacionalitat/s actual/s del sol·licitant en els 5 anys posteriors a la recepció de la mateixa i requereix el compliment d’uns requisits que passarem a enunciar a continuació.

En tots els casos, en el moment de la sol·licitud de la nacionalitat andorrana, és imprescindible ser resident legal i efectiu a Andorra.

Addicionalment, quan el sol·licitant reuneixi els requisits enumerats a la Llei d’estrangeria andorrana (localment coneguda com a Llei d’Immigració), se li concedirà un passaport provisional. És llavors, quan el sol·licitant tindrà 5 anys per passar un examen de llengua catalana, història i geografia andorrana i ha de presentar els documents de renuncia de la seva nacionalitat actual. Per tant, no és possible tenir la doble nacionalitat.

Els majors d’edat que compleixin algun dels següents escenaris, podran sol·licitar la nacionalitat andorrana sota les següents premisses:

  • Tot aquell nascut a l’estranger que hagi residit 15 anys a Andorra i tingui un avi andorrà.
  • Tot aquell que després de 3 anys de residència a Andorra es casi amb un andorrà (referint-se a 3 anys residint a Andorra abans o després de la celebració del matrimoni o la combinació d’ambdós).
  • Tot aquell que acrediti haver residit 20 anys ininterrompudament a Andorra.
  • Tot aquell que acrediti 10 anys de residència a Andorra i hagi cursat íntegrament l’escolaritat obligatòria a Andorra (de 6 a 16 anys).

 

Aquests són coneguts com els mecanismes d’adquisició de la nacionalitat derivatius.

Per un altre costat, els menors tenen dret a sol·licitar el passaport andorrà quan:

  • El menor d’edat hagi nascut a Andorra i algun dels seus progenitors sigui andorrà.
  • El menor hagi nascut a l’estranger, però algun dels seus progenitors sigui andorrà, nascut a Andorra.
  • Un menor de 14 anys sigui adoptat per un nacional andorrà o una persona estrangera resident a Andorra (havent residit 10 anys al Principat, en cas contrari, el menor obtindrà un passaport provisional).
  • El menor nascut a Andorra i algun dels seus progenitors hagi nascut a Andorra, sigui resident, però no tingui nacionalitat andorrana.
  • El menor nascut a Andorra de pares estrangers i residents a Andorra (havent residit algun dels progenitors al menys 10 anys al Principat, en cas contrari, el menor obtindrà un passaport provisional).
  • En cas de que el menor hagués nascut a l’estranger accidentalment, provant aquest fet i complint els requisits anteriorment descrits, el menor té dret a la nacionalitat. La sol·licitud haurà de presentar-se durant el primer any de vida del nadó.

 

Aquests són coneguts com els mecanismes d’adquisició de la nacionalitat originaris.

Pere Augé

CEO

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más