La Seguretat Social a Andorra

La Seguretat Social a Andorra o Caixa Andorrana de Seguretat Social

La CASS o la Caixa Andorrana de Seguretat Social, és un organisme que s’encarrega de la gestió administrativa, tècnica i financera del sistema sanitari andorrà. La seguretat social a Andorra es caracteritza per ser de copagament, de manera que la cobertura de la despesa sanitària no és absoluta. La CASS retorna al contribuent el 75% de les despeses derivades de consultes a especialistes mèdics, així com les incorregudes en l’adquisició de medicaments degudament prescrits. El percentatge de devolució augmenta al 90% quan les despeses corresponen a ingressos hospitalaris o cirurgies (atenció extraordinària).

En termes generals, les despeses esmentades són abonades pel pacient i passats uns dies, la CASS s’encarrega de la devolució del percentatge finançat pel copagament. No obstant, la CASS actua en règim de tercer pagador en els casos de despeses que corresponen a ingressos hospitalaris, cirurgies o atenció sanitària, de manera que, en aquests casos, el pacient només abona un 10% i no ha d’avançar diners per compte de la Seguretat Social.

Hi ha diverses assegurances mèdiques a Andorra que complementen l’import que no finança la caixa andorrana de seguretat social. Aquests complements són oferts per totes les Asseguradores del Principat d’Andorra.

La xarxa sanitària andorrana encapçala els rànquings mundials i disposa de convenis d’assistència sanitària amb Espanya, França i Portugal. Per tant, si es viatja a Espanya i es necessita acudir al metge, al existir un conveni de seguretat social entre Espanya i Andorra, s’haurà de demanar un volant mèdic i la CASS es farà càrrec de finançar la part prevista en la legislació vigent (la cobertura serà superior en el cas que el facultatiu estranger es trobi convencionat amb la CASS).

L’Hospital d’Andorra “Nostra Senyora Meritxell” té una gran reputació pels seus equipaments i la qualitat de la seva atenció mèdica. A més, el sistema de salut a Andorra compta amb centres sanitaris en totes les parròquies de país.

La cotització dels autònoms a Andorra

La quota de cotització dels autònoms es calcula aplicant un 22% sobre la base de cotització del salari mensual mitjà, a Andorra, de l’exercici econòmic anterior. Aquest 22% correspon a el 100% de quota a liquidar (actualment uns 468.- € mensuals). No obstant això, hi ha trams bonificats fins al 25% de la xifra exposada i fins i tot trams incrementats fins al 137,5% de la mateixa.

De fet, recentment es van modificar les cotitzacions dels autònoms o treballadors per compte propi amb l’objectiu de fer el sistema més equitatiu i més sostenible (amb l’aplicació dels percentatges mínims i màxims exposats).

Les quotes de cotització iguals o superiors al 100% són obligatòries. Per contra, en el cas de poder acollir-se a bonificacions per sota del 100%, aquestes són opcionals i a petició de la persona interessada sempre que aquesta compleixi amb els requisits previstos legalment.

Per tant, si el salari global mensual mitjà del Principat d’Andorra va ser de 2.129,44 € com a renda neta, la quota de cotització d’un autònom a Andorra serà de 468,48 € (el 45% de la quota es destinarà a la sanitat i el 55% € a la jubilació).

Pel que fa a l’aplicació d’un tipus de cotització superior o inferior a el 100% de la xifra mencionada, cal tenir en compte la renda neta obtinguda per l’empresari (remuneració com a administrador) i també la xifra de negocis.

Addicionalment, tots aquells empresaris que iniciïn la seva activitat, poden acollir-se a la base de cotització del 50% per l’inici d’activitat durant els 12 primers mesos d’aquesta, amb l’excepció d’aquells que realitzin una activitat efectiva per a la societat mercantil d’acord amb la que cotitzen. Si cotitzen per compte propi sent titulars d’un comerç a títol personal podran acollir-se a dita reducció.

La cotització dels assalariats a Andorra

En relació a les cotitzacions dels assalariats, aquestes es divideixen en dues parts, una que assumeix l’assalariat del 6,5% i una altra que assumeix l’empresari del 15,5%.

A continuació, es detallen les cotitzacions d’un assalariat en funció de diferents salaris bruts a tall d’exemple, així com de l’IRPF i la part de seguretat social assumida per l’empresari:

Salari brut Cost per l'empresari 15,5% SS del treballador 6,5% IRPF treballador 5% Total net treballador Total net treballador mes
24.000,00€
27.720€
1.801,80€
- €
22.198,20€
1.849,85€
30.000,00€
34.650,00€
1.959,00€
300,00€
27.741,00€
2.681,25€
40.000,00€
46.200,00€
3.003,00€
800,00€
36.600,00€
3.050,00€

Si té interès en residir al Principat d’Andorra, no dubti en contactar-nos. El nostre despatx disposa d’un ampli equip de professionals experts en diferents disciplines que podran oferir-li un assessorament de 360º per ajudar-lo en tots els passos necessaris per a la seva instal·lació al país.

Pere Augé

CEO

Augé Legal & Fiscal

Desitja contactar amb un dels nostres professionals?

[contact-form-7 id="124" title="Formulario de contacto 1"]

+376 803 636

Si desitja pot trucar-nos per telèfon i atendrem personalment la seva sol·licitud.

També pot contactar amb el nostre equip de professionals fent-nos arribar la seva consulta al correu electrònic info@augelegalfiscal.com o contactar-nos via Whatsapp (Tel: +376 333 376).

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más