La professió titulada

La professió titulada

La professió titulada és aquella que s’acredita amb un títol acadèmic universitari o amb un altre legalment reconegut per les autoritats competents per l’exercici d’una professió d’un sector d’especialitat (l’advocacia, la sanitat, l’economia, l’enginyeria, l’arquitectura, etc.).

Per obtenir l’autorització d’exercici d’una professió titulada cal complir els requisits següents:

 • Estar en possessió de la nacionalitat andorrana o acreditar la residència efectiva i permanent al Principat d’Andorra.
 • Tenir el títol acadèmic oficial d’estudis d’ensenyament.

 

No obstant, en el cas de nous residents, els tràmits administratius d’obtenció de la residència es poden dur a terme de forma paral·lela per tal d’adquirir la residència per compte propi sense passar pel dipòsit de 15.000.-€ front l’Autoritat Financera Andorrana.

Pel que fa a les professions col·legiades, s’ha d’iniciar la inscripció prèvia en el Col·legi de referencia, la qual es confirmarà amb l’autorització obtinguda i el compliment dels requisits de cada Col·legi i segons els seus estatuts.
Aquesta autorització és imprescindible per desenvolupar l’exercici professional en el territori andorrà.

D’entre els documents que s’han d’acompanyar a la sol·licitud en destaquem els següents:

 • Fotocòpia del passaport/DNI;
 • currículum Vitae;
 • informe del col·legi oficial corresponent;
 • títol que es vol reconèixer (original o fotocòpia autenticada degudament legalitzats amb la postil·la de l’Haia o bé per via diplomàtica);
 • certificat de notes del títol que es vol reconèixer (original o fotocòpia degudament legalitzats amb la postil·la de l’Haia o bé per via diplomàtica);
 • traducció jurada en català dels documents que no estiguin redactats en català, castellà o francès.

 

La normativa que regula aquesta qüestió és la Llei 5/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, complimentada amb els següents textos normatius:

 • Decret legislatiu del 26-02-2014 de publicació del text refós de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals (BOPA Núm. 19 5-03-2014)
 • Decret del 13-08-2014 d’aprovació del Reglament del Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals (BOPA Núm. 49 – 20.8.2014)
 • Decret del 28-05-2014 d’aprovació del Reglament regulador del procediment administratiu sancionador del règim disciplinari de l’exercici de les professions titulades (BOPA Núm. 33 – 4.6.2014)
 • Decret del 26-02-2014 d’aprovació del Reglament de reconeixement de titulacions i de convalidació de períodes d’estudis d’ensenyament superior (BOPA Núm. 19 – 5.3.2014).

Jennifer Rubio

Attorney at Court Corporate Dpt.

Augé Legal & Fiscal

Desitja contactar amb un dels nostres professionals?

[contact-form-7 id="124" title="Formulario de contacto 1"]

+376 803 636

Si desitja pot trucar-nos per telèfon i atendrem personalment la seva sol·licitud.

També pot contactar amb el nostre equip de professionals fent-nos arribar la seva consulta al correu electrònic info@augelegalfiscal.com o contactar-nos via Whatsapp (Tel: +376 333 376).

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más