Assessorament – Registre de patents

Assessorament – Estratègia i coordinació sobre la sol·licitud de patents a Andorra i a l’estranger. – Avaluació de drets de patents (“Patent Box”). – Consultes en el registre de patents (“monitoring” dels competidors).

Sol·licitud i inscripcions al registre de patents

Sol·licitud i inscripcions al registre de patents – Sol·licitud de patent andorrana (en francès, anglès, català o espanyol, amb traducció de les reivindicacions en català). – Cessió, concessió de llicències de patents i transferència de tecnologies. – Constitució de penyora sobre una patent. – Limitació de l’abast de protecció d’una…

Contenciós – registre de patents

Contenciós – Declaració de no-infracció. – Retencions a les duanes. – Acció judicial per infracció de patent o nul·litat de patent. – Mitjans alternatius de resolució de conflictes: arbitratge / mediació / conciliació..