Assessorament – Gestió de drets d’autor

Assessorament – Estratègia i coordinació sobre la protecció de drets d’autor. – Gestions davant la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Connexos del Principat d’Andorra. – Avaluació de drets d’autor.

Contenciós – Gestió de drets d’autor

Contenciós – Retencions a les duanes. – Acció judicial per infracció de drets d’autor. – Mitjans alternatius de resolució de conflictes: arbitratge / mediació.