Penal

Augé Legal&Fiscal disposa d’un sòlid equip de penalistes, especialitzats en la defensa criminal i en la defensa legal corporativa.

Així, doncs, la multiplicitat de processos que hem tutelat davant l’ordre penal del Principat d’Andorra, ens dóna una àmplia visió de tots els elements jurisprudencials que tenen en compte els Batlles i Magistrats a l’hora d’emetre les resolucions.

Ens avalen èxits en processos penals de tota naturalesa davant les instàncies més altes del Principat.

Litigació Penal

Si bé és cert que la nostra empresa no té una predilecció per la defensa de delictes de sang, contra la salut, la integritat física o moral, contra l’honor i molts d’altres, per consciència social donem assistència en múltiples procediments penals a efectes de salvaguardar els drets dels més afectats per dures situacions que són conseqüència d’haver estat víctimes de presumptes accions delictives.

Per descomptat, i partint del principi d’intervenció mínima del dret penal i de la presumpció d’innocència, el nostre equip de juristes defensa tots els casos en què té la ferma convicció que el client ha estat acusat per accions que no es poden subsumir en un tipus penal.

Penal-Econòmic

Ens encarreguem de la defensa legal de les empreses i dels seus directius, representants o ocupats en qualsevol fase del procés penal. Augé Legal&Fiscal lluita per la defensa dels interessos dels seus clients corporatius mitjançant l’articulació de processos que reben el suport del nostre equip econòmic a efectes de protegir o detectar les conductes deslleials o contràries al fi social o a la legislació vigent.

En aquest sentit, la nostra firma treballa per restablir l’ordre patrimonial de les empreses mitjançant una defensa integral pel que fa a la recuperació dels actius o la requalificació dels que hagin fluctuat en virtut d’actuacions delictives.