Bancari/Compliance

Les particularitats del sistema bancari andorrà i les dures exigències de prevenció de blanqueig de capitals del nostre país, han portat la nostra firma a especialitzar-se en la branca del compliment normatiu,
per donar un assessorament qualificat al client, tant en qüestions tan habituals com l’obertura d’un compte bancari com en la defensa dels seus interessos davant la jurisdicció competent en casos d’abusos de les entitats financeres.

Compliment normatiu

El nostre despatx assessora les empreses en el procés d’enfortiment de les seves estructures per assegurar el compliment efectiu dels estàndards legalment establerts. Per això, els professionals dedicats al compliance d’Augé Legal&Fiscal tenen un coneixement actualitzat de la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i col·laboren amb les entitats públiques que supervisen el compliment normatiu de les empreses situades al Principat d’Andorra.

Addicionalment, i amb la finalitat de donar un excel·lent servei al client, la firma manté una excel·lent relació de col·laboració amb totes les entitats bancàries del Principat, las quals són, al seu torn, les principals garants del compliment normatiu en les transaccions que es fan des del nostre territori.

Litigació bancària

Més enllà de l’excel·lent relació que mantenim amb les entitats bancàries del país, és innegable que hi ha pràctiques financeres molt aïllades que poden causar greus perjudicis a la població i que són reprovables a tots els efectes.

Per això el nostre equip de juristes s’ha especialitzat en la nova normativa d’estàndards i requisits de funcionament bancari, supervisada per l’AFA (regulador financer del país), oferint un ostensible coneixement dels comunicats tècnics que les entitats han de respectar, i també del contingut de la jurisprudència de les més altes instàncies del nostre país pel que respecta a abusos en perjudici del client de l’entitat.

Ens avalen múltiples èxits en procediments judicials de reclamació en favor dels interessos dels clients, a més de firmes de pactes extrajudicials que han impedit que determinats expedients hagin acabat en processos judicials.