Administratiu

En l’àrea de dret públic, Augé Legal&Fiscal ofereix serveis d’assessorament tant consultiu com contenciós. Aquests serveis es presten tant a clients privats com a entitats del sector públic, en les diferents matèries que tenen més preeminència al nostre país.
Assistim els nostres clients en matèria de contractes amb l’administració, de la mateixa manera que assessorem sobre el redactat de la legislació a determinats actors públics d’Andorra.

 

La vocació immobiliària i inversora del fundador del nostre grup, ha portat la firma a especialitzar-se en dret urbanístic andorrà, i a defensar els clients en causes judicials que han derivat d’expedients sancionadors o resolucions administratives.

Contractació pública

La firma s’encarrega de l’assessorament tant a societats privades com al sector públic en la preparació i adjudicació de contractes. Així mateix, oferim la visió i coneixements que tenim en la supervisió de textos legislatius que regulen entitats del Principat d’Andorra com ara els col·legis professionals. I, és clar, també assessorem el client en el procediment de preparació de contractació i execució de contractes públics.

Dret urbanístic

Augé Legal&Fiscal assisteix en matèria de gestió, planejament i execució urbanística a empreses que necessiten ajuda en aquest àmbit. L’assessorament es fa multidisciplinàriament ja que hi intervenen elements de dret immobiliari, fiscal, administratiu i fins i tot mediambiental.

Així, doncs, el nostre grup ha assessorat en el desenvolupament urbanístic de diferents projectes del Principat d’Andorra, de la mateixa manera que en l’actualitat assisteix en la planificació d’un pla d’acció immobiliària d’alt standing de la mà de l’administració del país. Per això, podem elaborar convenis urbanístics, tramitar autoritzacions i llicències urbanístiques i implantar projectes immobiliaris amb èxit.

Contenciós-administratiu

Tota persona física o jurídica que té un vincle amb l’administració pública d’Andorra pot haver d’afrontar en algun moment un procediment d’inspecció, una resolució d’expulsió o una denegació de renovació del permís de residència

Tota persona amb una propietat immobiliària es pot enfrontar a sancions d’òrgans administratius o veure-s’hi implicada per immissions, per queixes o per presumptes incompliments de la normativa urbanística. Són molt diversos els casos en què l’administració pública pot intervenir i emetre resolucions que condicionin tant individus particulars com societats de capital.

Per això, l’equip de juristes de la nostra empresa assumeix la defensa tant en la via administrativa com en seu judicial si el litigi no es resol en instàncies prèvies. En aquest sentit, i malgrat la dificultat de revertir decisions de l’administració mateixa en la via administrativa, vetllem per la reducció de les sancions o d’altres implicacions de les mateixes, a efectes d’evitar la via judicial i poder revertir també la situació del client amb més celeritat.