Registre de marques

Una marca registrada constitueix un actiu de primera importància per a qualsevol empresa, ja que li permet crear una relació duradora amb la clientela i distingir-se dels competidors.
Els 8 milions de turistes que visiten Andorra cada any són un factor que justifica plenament l’esforç fet per protegir la seva marca al Principat.

 

El departament de marques d’Augé Legal&Fiscal registra marques en representació dels seus clients des de fa més de 20 anys. El procés per registrar una marca a Andorra triga només uns dies (no hi ha procediment d’oposició) i confereix al titular un monopoli durant deu anys, renovables de manera indefinida.

 

La marca andorrana requereix un registre específic ja que el territori no està cobert per una marca de la Unió Europea i no es pot designar amb una sol·licitud internacional.

En l'àmbit de les marques, els especialistes d'Augé Legal&Fiscal ofereixen els serveis següents

 • Assessorament – registre de marques

  Assessorament

  – Estratègia i coordinació sobre la sol·licitud de marques a Andorra o a l’estranger.
  – Consultes en el registre de marques abans de sol·licitar una marca andorrana o consultes sobre competidors (“monitoring”).
  – Avaluació de drets de marques.

 • Sol·licitud i inscripcions al registre de marques

  Sol·licitud i inscripcions al registre de marques

  – Sol·licitud de marca andorrana.
  – Cessió, concessió de llicències de marques.
  – Constitució de penyora sobre una marca.

 • Contenciós – Registre de marques

  Contenciós

  – Retencions a les duanes.
  – Acció judicial per infracció de marca o nul·litat de marca.
  – Mitjans alternatius de resolució de conflictes: arbitratge / mediació.

Veure Exemple

Una marca andorrana, considerada com un element dels actius d’una empresa, pot ser l’objecte d’un empenyorament que equival a una garantia per a un banc andorrà que facilita un préstec a l’empresa titular de l’esmentada marca andorrana.