Big Data

La captació i l’anàlisi de dades massives van néixer fa dècades. No obstant això, ha estat mitjançant el desenvolupament tecnològic i la digitalització de les interaccions socials de les persones que la captació, explotació, venda i negocis generals vinculats a la informació han adquirit una rellevància capital.

Arran del vincle amb clients que tracten dades massives amb diferents finalitats, som perfectes coneixedors de la normativa (especialment de protecció de dades) que engloba els potencials contractes que volen generar negoci a través de la informació que permet prendre decisions comercials o executives als qui adquireixen aquestes dades.

Així, doncs, estem familiaritzats amb negocis d’aquestes característiques i podem oferir una visió holística del negoci vinculat al BIG DATA que es vulgui instal·lar a Andorra, considerant principalment el fet que, atès que les dades es recopilen i comercialitzen de manera essencialment telemàtica, el nostre país és una elecció excel·lent a efectes de tributació directa.