Fiscalitat a Andorra: balanç internacional 2023 i novetats 2024

L’exercici present del 2023 ha estat un any ple de novetats en l’àmbit de la fiscalitat andorrana, que ara arriba al seu final: l’aprovació al febrer de la Llei 5/2023 de mesures per a la reforma de la Imposició directa i altres normes tributàries i duaneres, així com la signatura i entrada en vigor de diversos convenis per evitar la doble imposició amb diversos Estats han marcat de manera significativa els darrers 12 mesos.

Es presenta doncs necessari fer un balanç de tots els convenis en matèria fiscal actualment vigents a Andorra, incloent les recents novetats. En aquest sentit, Andorra manté convenis per evitar la doble imposició actualment en vigor amb els Estats següents:

 • Espanya
 • França
 • Xipre
 • Portugal
 • Emirats Àrabs Units
 • Liechtenstein
 • Luxemburg
 • San Marino
 • Malta
 • Hongria
 • Mònaco (2023)
 • República Txeca (2023)
 • Croàcia (2023)

Addicionalment, cal indicar que diversos convenis han estat signats, pendents de ratificació, com és el cas dels Països Baixos i Islàndia, i altres rubricats pendents de signatura, com és el cas de Corea del Sud i Bèlgica. Previsiblement, durant els propers exercicis veurem l’entrada en vigor d’aquests quatre convenis.

Si bé l’anterior ha estat de gran importància en relació amb l’escena internacional d’Andorra, en particular pel que fa la matèria fiscal, les novetats a nivell intern també han estat rellevants durant aquest 2023.

Així doncs, si bé la Llei 5/2023 estableix diverses modificacions que ja van entrar en vigor juntament amb la pròpia llei, les grans modificacions ho faran el proper 1 de gener de 2024. A mode de recordatori, les principals novetats que entraran en vigor a les calendes de gener són les següents:

 1. Desaparició de l’Impost sobre la Plusvàlua de les Transmissions Patrimonials Immobiliàries (IPTPI) i integració en les figures impositives principals (IS, IRPF, IRNR). Si bé aquest impost queda eliminat formalment, de manera pràctica es manté dins de la resta dels impostos directes existents.
 2. Sotmetiment exprés als impostos sobre la renda (IS, IRPF, IRNR) dels rendiments obtinguts a través d’entitats fiscalment transparents. Per exemple, tots els titulars de les habituals LLC estatunidenques hauran de declarar els seus ingressos en seu de l’IS o de l’IRPF.
 3. Limitació de la compensació de bases negatives d’exercicis anteriors, en relació amb l’IS, en un màxim del 70% de la quota a satisfer en la declaració que es correspongui.
 4. Limitació de les despeses deduïbles de l’IS, així com eliminació de la deducció per noves inversions.
 5. Addició de condicionants per considerar l’arrendament d’immobles com a activitat econòmica, de la mateixa manera que en els països de l’entorn.

 

A Augé Legal & Fiscal els nostres professionals consulten diàriament les novetats legislatives que afecten als seus clients, amb l’objectiu d’oferir un servei excel·lent i actualitzat que permet un correcte compliment de les obligacions fiscals en tot moment.

scroll-down-icon