Constitució de la societat davant Notari

i inscripció de l’empresa en el Registre de Societats.