Sectors

Treballar per professionals dels àmbits més diversos de l’economia productiva, ha portat l’equip professional d’Augé Legal & Fiscal a consolidar una llarga trajectòria en diferents camps d’alta especialització.

Des dels negocis més tradicionals, així com el seu desenvolupament mitjançant els seus homònims digitals a tots aquells camps d’alta innovació que, a dia d’avui, ni tan sols troben un marc regulador homogeni ni actualitzat però que poden trobar formes anàlogues d’operar mitjançant altres paraigües normatius.

 

Per això, la nostra firma és una garantia per al desenvolupament de projectes que es trobin emmarcats en tota tipologia de sectors econòmics.

Blockchain

En un món en què els avenços tecnològics evolucionen ostensiblement més ràpid que la mentalitat de les persones i, essencialment, de forma més accelerada que les prerrogatives legislatives, hem de trobar un equilibri just dins el marc legal establert, per encabir-hi projectes d’innovació que perfeccionen la manera de funcionar de molts processos que formen part de la nostra vida quotidiana. El blockchain, també anomenat “cadena de blocs” es basa en una enorme multiplicitat de disciplines que consisteixen en l’encriptació d’informació per garantir incomptables processos als quals tradicionalment els ha mancat aquest nivell de seguretat. Augé Legal&Fiscal, ha estat partícip, mitjançant relacions amb inversors i emprenedors internacionals, sobre quines són les vicissituds normatives més recents, tant en l’àmbit dels “easy hubs”com en l’àmbit dels potencials “serious hubs” (que Andorra aspira a ser).

 

Mitjançant una proposta de llei impulsada en el Parlament del Principat d’Andorra, es vol convertir el país en un espai de referència i atracció d’inversió internacional que pugui dotar de consistència i transparència els negocis encara més desconeguts per la immensa majoria. Concretament, el món de les criptomonedes i les seves tendències normatives van ser objecte d’una important conferència al país, patrocinada pel nostre grup, per enfocar el punt en què som respecte d’aquesta tecnologia i per definir l’objectiu a curt termini de captació de negocis transparents i de valor afegit.

 

Així, doncs, si voleu establir el vostre negoci vinculat amb el sector del blockchain o de les criptomonedes al Principat, Augé Legal&Fiscal és el millor partner i assessor en aquesta matèria pel que fa a implementació mercantil, implicacions fiscals i coneixement de la conjuntura institucional.

Big Data

La captació i l’anàlisi de dades massives van néixer fa dècades. No obstant això, ha estat mitjançant el desenvolupament tecnològic i la digitalització de les interaccions socials de les persones que la captació, explotació, venda i negocis generals vinculats a la informació han adquirit una rellevància capital.

Arran del vincle amb clients que tracten dades massives amb diferents finalitats, som perfectes coneixedors de la normativa (especialment de protecció de dades) que engloba els potencials contractes que volen generar negoci a través de la informació que permet prendre decisions comercials o executives als qui adquireixen aquestes dades.

Així, doncs, estem familiaritzats amb negocis d’aquestes característiques i podem oferir una visió holística del negoci vinculat al BIG DATA que es vulgui instal·lar a Andorra, considerant principalment el fet que, atès que les dades es recopilen i comercialitzen de manera essencialment telemàtica, el nostre país és una elecció excel·lent a efectes de tributació directa.

Aplicacions mòbils

No és un secret que en el conjunt del món, en ple segle XXI, queden ben pocs models de negoci que encara no s’hagin proposat i desenvolupat mitjançant aplicacions mòbils. Molts dels nostres clients han basat l’activitat econòmica en el desenvolupament, posicionament o fins i tot comercialització d’aplicacions mòbils, raó per la qual es tracta d’un sector del qual tenim un ampli coneixement.

Augé Legal&Fiscal, a més de voler incentivar la projecció d’aquests i nous models de desenvolupament econòmic vinculats a les “apps”, coneix clarament i meridianament el tractament legal que s’ha de donar a les estructures i operacions societàries vinculades a les mateixes.

Per tant, som la millor opció per acompanyar el vostre projecte relacionat amb les aplicacions de caràcter mòbil o web al Principat d’Andorra.

E-Sports

Els e-sports s’han convertit en una veritable indústria de l’entreteniment arran de l’evolució de la mentalitat de lleure essencialment del món mil·lennial. El creixement de la popularitat d’aquestes disciplines ha estat directament proporcional al pas dels anys des que es va llançar al mercat el primer videojoc.

Actualment, hi ha paradigmes d’activitats econòmiques que van des de l’organització d’esdeveniments fins a la participació en lligues nacionals i internacionals o la creació d’espais recreatius i la vinculació amb el món dels patrocinis. En conseqüència, i sent Augé Legal&Fiscal conscient del sorgir d’aquest món i del profund desenvolupament que experimentarà en la nostra jurisdicció gràcies al suport público-privat, qualsevol projecte vinculat al sector dels e-games o els e-sports es convertirà en un veritable cavall de batalla per al nostre grup.

Producció i comercialització offline/online

Si bé l’e-commerce ja existeix i s’ha consolidat com un dels models de negoci més rendibles del món, cal que tinguem ben present que la tangibilitat dels productes, per molt que disminueixi, sempre tindrà un valor afegit en el moment de la compra. Així, doncs, sense allunyar-se del mercat físic, Augé Legal&Fiscal vol apostar, cada vegada més, per assistir empreses que vulguin estudiar models híbrids i fins i tot models merament digitals.

Les plataformes de dropshipping han representat un punt d’inflexió en la manera d’entendre el comerç, l’organització de les existències i fins i tot els mecanismes de compra i la depuració de responsabilitats. La simplicitat jurídica d’un comerç físic pot contrastar amb les infinites vicissituds de la seva branca online a efectes d’emmagatzematge, imposició indirecta i fins i tot qüestions tan controvertides com els establiments permanents.

Per tot plegat, més enllà que el vostre negoci sigui híbrid, online o offline, la nostra firma és la millor opció per tutelar l’administració i per a l’acompanyament integral de projectes vinculats al comerç.

Restauració, hostaleria i turisme

Un dels punts centrals de la redefinició de la Marca Andorra passarà per la clara vocació de canvi en els models que històricament han liderat clarament l’economia del país. Arribem al final d’una etapa en què el model turístic i hoteler tradicional s’està esgotant.

La conjuntura ens obliga a perfeccionar el nostre model de servei al públic perquè l’excel·lència del nostre país sigui el principal reclam per a targets susceptibles de viure i fer negocis a Andorra que, alhora, dinamitzin la nostra economia.

La clara vocació institucional del nostre grup i el coneixement de l’entorn hoteler del país, ens ha fet identificar clarament els models de restauració i atracció del turisme cridats a l’èxit en la nostra jurisdicció. Per això, a més de poder ser el vostre assessor juridicofiscal, us podem proporcionar una àmplia visió sobre la viabilitat dels vostres projectes d’acord amb l’evolució natural del nostre país.

Formació

El model d’educació superior d’Andorra ha evolucionat cap a una tendència cada vegada més inclusiva i desenvolupada. No obstant això, hi ha una gran multiplicitat de disciplines educatives altament rellevants per a la viabilitat de negocis del Principat que, ara com ara, no s’ofereixen al nostre país.

Aquest fet ofereix una incomparable possibilitat a empreses internacionals vinculades: des d’ensenyaments més tradicionals com, per exemple, la prestació de serveis hotelers, fins a cursos més evolucionats com els relacionats amb el màrqueting digital. Són incomptables els camps d’especialització educativa que seran capitals per al desenvolupament d’una massa crítica degudament formada per treballar per i per a les empreses que decideixin arrelar al nostre país.

A més, la implementació d’un model educatiu superior d’excel·lència, farà que estudiants d’arreu del món es decideixin a formar-se en un país en què aquest camp encara és verge. Augé Legal&Fiscal pot ser el vostre assessor distingit al país, tant pel coneixement que té de tots els models educatius susceptibles de ser d’èxit com per la facilitat d’accés a instàncies institucionals que puguin apostar per projectes de gran seriositat.

Real Estate

Auge Real Estate Logo
La nostra filial immobiliària coneix el detall de tot el mercat andorrà, per la qual cosa és la millor opció per assistir el client en la recerca de l’espai on viure o tirar endavant un negoci al Principat d’Andorra.

Pàgina web:
www.augerealestate.com

Encriptació quàntica

Més enllà de totes les evolucions tecnològiques amb capacitat de canviar el món tal com el veiem avui, hi ha models potencials de negoci (amb els quals ja tenim un vincle) que es basen en allò que va més enllà de la matemàtica i de la tècnica. Parlem de la criptografia quàntica. El sistema de seguretat de la informació en què es basa aquesta criptografia no deriva de principis científics sinó que es basa en la mecànica quàntica. És a dir, en el futur, hi haurà models de negoci que provocaran la pròpia obsolescència de la tecnologia Blockchain pel fet de ser materialment i fàcticament molt més complets.

És per aquesta precisa raó, i encara que pugui semblar difícil de preveure en aquest moment, que al llarg dels propers anys, científics i innovadors del món sencer estudiaran els processos de salvaguarda de la informació i les dades mitjançant els principis de la mecànica quàntica i, esclar, aquesta tipologia de negocis haurà de poder ser regulada pel dret.

Augé Legal&Fiscal vol ser pioner en aquest món, encara desconegut, ja que assessora en matèria jurídica emprenedors que en aquests moments inicien el desenvolupament de projectes d’aquesta naturalesa.