Com i perquè fer un estudi del mercat immobiliari

Com i perquè fer un estudi del mercat immobiliari

Un estudi de mercat és una anàlisi d’informació i dades sobre immobles, preus, tipus de clientela potencial, etc. Hi ha diversos motius que ens poden portar a realitzar aquest tipus d’estudi, entre ells, poden estar, aconseguir atraure més clients, llançar nous productes al mercat o poder valorar el preu de mercat real dels actius de la nostra cartera.

Hi ha diversos aspectes que hem de tenir en compte a l’hora de fer un estudi de mercat:

  • Les dades: un element bàsic i molt important en un estudi de mercat. Per exemple, dades com el preu mitjà dels preus de lloguer o venda de diversos habitatges de la zona que estem estudiant son dades de vital importància per elaborar un bon estudi, com mes dades pugui aconseguir mes precís serà l’estudi.
  • La informació: imprescindible per conèixer l’estat del mercat de manera global. Tenir una visió general ens permetrà establir relacions i patrons entre les dades obtingudes i valorar objectivament quines dades són rellevants i quines no.
  • Els nostres objectius: han de ser molt clars, és de màxima importància saber si estem donant resposta als motius que ens van portar a fer un estudi de mercat. Per saber si estem aconseguint el nostre objectiu, ens hem de fer preguntes sobre aquests, d’aquesta manera podem veure clarament si estem aconseguint les respostes i solucions que ens van portar a fer-ho.

Però, quines dades hem de recopilar per executar un estudi de mercat?

  • Dades de mercat: són les dades referents als immobles de l’àrea on hem fixat l’estudi. El preu per metre quadrat depenent de la zona, el preu mitjà del lloguer, etc. Aquestes dades ens permetran fer una idea global sobre l’estat general dels immobles de la zona d’interès.
  • Dades sobre la població: és a dir, el públic objectiu. Entre aquests poden estar els seus salaris mitjans, el temps i el preu mitjà d’una hipoteca, etc., això ens permetrà conèixer el seu poder adquisitiu per enfocar correctament les nostres estratègies i plantejar quins serveis podem oferir.
  • La competència: les dades sobre els nostres competidors són de vital importància per saber com s’està movent el mercat a la zona geogràfica que estem estudiant. Conèixer bé la competència ens permetrà conèixer quins són els seus objectius, fortaleses i debilitats podent anticipar-nos a la nostra estratègia.

Per què hem de recórrer a un assessor immobiliari?

Els estudis de mercat són una cosa molt complexa que contemplen moltes variables per tenir en compte. Un bon estudi de mercat ha d’oferir índexs socioeconòmics, dades de mercat i de demanda. Si recorres a internet o entitats privades o públiques que et puguin facilitar certa informació, segurament no podràs aconseguir totes les dades necessàries per poder fer una bona anàlisi del mercat. En canvi, recórrer a un bon assessor immobiliari suposarà tractar amb un professional especialitzat, cosa que li estalviarà molt de temps i esforç assegurant-se comptar amb un estudi molt complet que li permetrà plantejar una estratègia de venda o compra molt més eficaç a la zona geogràfica que hagi triat.

 

La Direcció

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más