Residència per compte propi

Augé Legal&Fiscal va ser pioner i és un referent al Principat pel que fa a la consolidació i implantació efectiva de la figura de residència per compte propi. Aquesta modalitat de residència amb permís de treball es basa en la constitució d’una societat mercantil andorrana de la que es tinguin més d’un 34% de les participacións, i també es basa en l’exercici d’un càrrec de direcció en la societat esmentada.

Altres requisits d’aquest estatus passen per un mínim de 183 dies de permanència en el país perquè es pugui optar a la renovació; també és requisit la contribució efectiva a la Seguretat Social Andorrana i l’aportació d’un dipòsit recuperable davant l’Autoritat Financera Andorrana per valor de 50.000 €.

La residència per compte propi es dirigeix a professionals que formen part del capital social d’una companyia andorrana i que addicionalment ocupen un càrrec decisori en l’òrgan d’administració de la mateixa; també es dirigeix a professionals liberals que volen exercir una activitat al Principat (aquests ultims sense el dipòsit de garantía de 50.000€).

Requisits per a l'obtenció del compte propi

  • Constitució d’una societat mercantil andorrana de la que es tinguin més d’un 34% de les participacións.
  • Contribució a la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
  • Exercici d’un càrrec d’administrador efectiu en l’òrgan d’administració.
  • Permanència de 183 dies a Andorra per accedir a la renovació.
  • Dipòsit de 50.000 € a l’AFA.
  • En el cas particular de professions titulades, col·legiació professional o adscripció a una associació professional.