Fiscalitat general

Oferim assessorament fiscal integral a empreses i particulars, de forma dinàmica i proactiva, aportant solucions d’alt valor afegit,
així com dissenyem estratègies de planificació fiscal a mida dels nostres clients, per oferir-los el millor escenari i tractament fiscal possible que els faciliti la presa de decisions correctes.

El nostre assessorament inclou

  • Revisió i elaboració de declaracions tributàries.
  • Assessorament fiscal integral recurrent a persones físiques, jurídiques i grups societaris consolidats.
  • Assessorament i planificació fiscal en processos d’adquisició i transmissió de societats i operacions de reestructuració empresarial.
  • Planificació i disseny d’estructures societàries amb l’objectiu de proposar mesures que permetin l’optimització fiscal.
  • Auditoria fiscal (due diligence).
  • Fiscalitat immobiliària. Assessorament fiscal en projectes de transmissió o adquisició de béns immobles.