Contenciós-tributari

Assessorem els clients en les fases prèvies als litigis tributaris mitjançant l’atenció a requeriments tributaris, l’assistència i direcció tècnica en procediments de gestió, inspecció, sancionadors i de recaptació tributària, i en reclamacions economicoadministratives, i també en altres procediments de revisió en la via administrativa. Així mateix, Augé Legal&Fiscal s’encarrega de defensar els interessos dels nostres clients davant totes les instàncies administratives i judicials amb les millors garanties possibles.
Igualment, en funció de les circumstàncies particulars de cada cas, ens encarreguem de confeccionar i presentar consultes vinculants davant l’Administració Tributària per blindar els clients davant qualsevol actuació administrativa.