Andorra: tempesta econòmica i solució diferencial

Andorra: tempesta econòmica i solució diferencial

Mentre el Govern Andorrà impulsa mesures per apaivagar la pèrdua de poder adquisitiu dels ciutadans del país, fent obligatori l’increment dels salaris en un 3’3 % inferiors al salari mitjà del país o de les pensions que es troben per sota del salari mínim en un 3’67%, o fent gratuït una part del transport, o millorant els ajuts per estudis, o reduint l’IGI de productes de primera necessitat o optimitzant l’eficiència de la taxa per pisos buits, entre d’altres, i que es recolzen en un crèdit extraordinari de 10 milions d’Euros aproximadament, el procés inflacionista a escala mundial avança inexorablement, agreujat per la guerra d’Ucraïna, i ens aboca a una crisi econòmica sense precedents i a una recessió que ens farà mal, també a Andorra si no es prenen les mesures adequades.
A Andorra la inflació interanual al mes de maig era del 6’6 % front el 8’7 % d’Espanya i el 5’2 % de França, mentre que en els primers 5 mesos de l’any ja era del 4’8 %. Evidentment, l’increment de preus de l’alimentació però sobretot dels carburants hi ha tingut molt a veure. Recordem que de mitjana des del mes de maig del 2021 els carburants han pujat un 55 %, fins a 1’65 €/l.
Entretant, el Banc Central Europeu, afronta una inflació internacional al mes de maig del 8’1 % i per a combatre-ho, tot i ser tots conscients que l’economia a Europa no està encara preparada per a una pujada de tipus, ha decidit reaccionar anunciant un primer increment del 0’25 % pel mes de juliol, el primer en 11 anys, i potser, qui sap, un segon al setembre igual o superior. Per la seva part, la Reserva Federal dels Estats Units acaba d’aprovar una pujada de tipus històrica de 0’75 %, situant-se en el 1’75 % i es preveuen més increments.
El BCE preveu doncs començar a controlar la inflació que s’espera que el 2022 sigui del 6’8%, el 2023 baixi al 3’5 % i el 2024 es situí en el 2’1 %. Òbviament, una pujada de tipus d’interès farà que s’injecti menys diners a les empreses les quals es contrauran i el creixement econòmic disminuirà. Així doncs, el BCE preveu un creixement del 2’8 % pel 2022, del 2’1 % pel 2023 i del 1’6 % pel 2024. Està clar doncs que els propers dos exercicis, 2023 i 2024 viurem una crisi econòmica que es farà notar. Podem imaginar-nos acomiadaments, contracció del consum i execucions hipotecàries, entre altres efectes i és clar, tot plegat pot influir en els països del nostre entorn, que si gasten menys en turisme, gastaran menys a Andorra, amb el corresponent perjudici per la nostra vulnerable economia.
Alguns poden dir que això era abans, i que ara Andorra té altres mecanismes que ens permeten no ser tan pessimistes, i de fet, no s’equivoquen els que així ho veuen. Efectivament, el nostre país no està tan endeutat com els països veïns i sobretot, està en fase de consolidació del procés de liberalització de les inversions i de la diversificació econòmica iniciat al 2011. Justament per aquest motiu, pensem que la jurisdicció andorrana es pot arribar a fer forta mercès a l’atractiu més que evident que representa pels inversors estrangers, que a part de trobar-hi estabilitat financera, econòmica, fiscal i social, el nostre país pot esdevenir un refugi perfecte per a temps de crisi com el que afrontem.
En el context internacional, els especialistes auguren una recessió de 10 anys, si no es prenen les mesures adequades. De fet, segons els mateixos, es donen les condicions per a una “tempesta perfecta”, especialment si el creixement excessiu de la inflació no es pot controlar i es perpetua una estagflació, acompanyada d’una pujada de tipus d’interès que al no trobar fi, provoqui el decreixement de l’economia descrit anteriorment. Els mateixos especialistes entenen que a curt termini, i amb independència del que facin els Estats Units, l’economia europea no es pot permetre uns tipus superiors al 1’50 % i també vaticinen que baixar del 4 % d’inflació serà complicat, malgrat que el BCE augura el contrari.
Davant d’aquest panorama, gens encoratjador, Andorra es postula com la solució diferencial, emparat en la seva estabilitat i en les perspectives de consolidació de la inversió exterior i de la diversificació econòmica. Aquest nou ecosistema emprenedor es prepara doncs per posar-se a prova per tal de convertir-se en l’opció majoritària d’aquells que cansats de la convulsió als seus respectius països, busquen la pau, l’harmonia i la prosperitat en un entorn natural i segur incomparable.
La Direcció
Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más