Andorra: recuperació econòmica amb valor afegit

Andorra: recuperació econòmica amb valor afegit

Tal com destaquen els diferents organismes internacionals que analitzen l’evolució de l’economia internacional, els efectes de la vacunació generalitzada contra la covid-19 estan millorant les expectatives de recuperació econòmica en comparació a les previsions que es feien a finals del 2020. Malauradament, no tots els països estan disposant dels mateixos mitjans i aquest fet segueix generant desigualtat, pobresa i risc generalitzat de nous rebrots per la inevitable mobilitat humana internacional.

Hi ha unanimitat en la previsió d’un important creixement del PIB durant el període 2021 -2022 al final del qual es considera que haurem recuperat el nivell previ a la pandèmia. En aquest context, Andorra que, al igual que Espanya i França, ha estat un dels països en que més ha baixat el PIB durant el 2020, preveu creixements del 5’3 % i del 5’7 % pels anys 2021 i 2022. En termes similars, es preveuen forts creixements del PIB a Espanya (5’9% i 6’8%) i a França (5’7% i 4’2%) durant 2021 i 2022.

Tots els indicadors es basen sobre l’evolució normal de l’economia pre-pandèmica, i per tant, es preveu, també per Andorra, una normalització del creixement del PIB entre el 2023 i el 2026, baixant des del 3’2 % fins el 1’2% i de forma bastant similar pels països del nostre entorn.

Ara bé, Andorra com a model de país, fa temps que ha apostat per dinamitzar la seva economia potenciant el seu atractiu com a jurisdicció oberta a determinats sectors de valor afegit.

Justament la pandèmia ha consolidat l’ús dels mitjans digitals i ha accelerat el procés d’implantació del mateixos al nostre dia a dia a nivell personal, professional o empresarial. En aquest sentit Andorra s’ha bolcat decididament sobre les noves tecnologies i està legislant en matèria d’actius digitals (blockchain, criptomoneda) i fins i tot, sobre els e-sports, amb l’objectiu de ser una referència a nivell internacional en aquests àmbits.

Però també la pandèmia ha apropat Andorra encara més al món de la recerca i la innovació, on l’escenari que ofereix el Principat és d’un valor diferencial difícilment comparable amb el de cap altre país europeu. Això li ha permès captar l’atenció d’uns laboratoris internacionals del nivell de Grifols, que instal·larà al país en breu, i després d’un acord amb el Govern d’Andorra, un centre d’investigació que s’especialitzarà en el desenvolupament de tractaments per trastorns del sistema immunitari investigant les alteracions d’aquelles estructures biològiques que tenen els organismes per protegir-nos contra determinades malalties. Al nou Pyrenees Immunology Research Center d’Ordino, es durà a terme la investigació immunològica que ha de permetre desenvolupar noves teràpies per tractar malalties infeccioses, immunodeficients, càncer i autoimmunitat, entre moltes altres. Addicionalment, conscients de què tal iniciativa pot ser un pol d’atracció de científics de tot el món i de l’oportunitat que això representa pel nostre país, el Govern d’Andorra ha decidit fusionar els diferents organismes que fins ara aglutinaven la recerca creant-ne un de nou en forma de fundació Público-privada quina marca de referència serà Andorra Recerca i Innovació, el qual tindrà com a missió principal captar interès internacional, reforçant iniciatives a tots els nivells amb la finalitat última de transferir coneixement cap al teixit productiu tant dins com fora d’Andorra.

Aquestes són algunes de les raons per les que m’atreveixo a afirmar que Andorra trencarà les previsions de normalització de creixement econòmic que auguren uns increments progressivament moderats del PIB entre 2023 i 2026, per situar-se, en índex de creixement superior, mercès al valor afegit del seu model econòmic. Temps al temps, però aquest petit gran país encara té molt per a sorprendre al món !

La Direcció

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más