Andorra International Living Lab

Andorra International Living Lab

Andorra, com qualsevol altre país d’Europa, ha patit amb força intensitat els efectes de la pandèmia, especialment per ser un país quina economia ha estat històricament molt focalitzada en el turisme i el comerç. No obstant, des del 2011 el Principat ha iniciat una cursa vers la diversificació econòmica, l’atracció d’inversió exterior i la implantació de nous sectors econòmics, que al cap dels anys s’ha anat consolidant, i s’ha de dir que la pandèmia hi ha contribuït també en certa forma, creant un espai de seguretat, protecció, salut i qualitat de vida, un ecosistema perfecte per a desenvolupar el coneixement i acollir el talent.

Efectivament, la pandèmia ha evidenciat i accelerat definitivament la dinàmica de digitalització de quasi bé tots els aspectes de la nostra vida i la necessitat d’innovar en un entorn tremendament canviant. Noves tecnologies, transformació digital i sostenibilitat han esdevingut doncs, els eixos principals d’una nova economia que aspira no només a la supervivència sinó al progrés i l’èxit.

Es en base a aquests fonaments que Andorra Business i Andorra Recerca + Innovació han convocat als agents de l’ecosistema d’innovació i emprenedoria, per tal de dissenyar, consolidar i impulsar un pla d’acció que, conjuntament amb el desplegament legislatiu, actualment en marxa, permeti catalitzar talent i noves iniciatives empresarials en un nou marc d’innovació, recerca, tecnologia, nova economia digital i coneixement.

I com fer-ho? Doncs amb la famosa estratègia del “quàdruple hèlix” , tractant de treballar conjuntament Govern, institucions de recerca i innovació, sector privat i ciutadania, per tal de construir els fonaments que permetin atraure i desenvolupar el talent, creant les infraestructures adequades i per suposat, els espais de reflexió i ètica, de governança, de presa de decisions i d’acció per impulsar una innovació col·lectiva que impliqui a actors privats, públics, acadèmics i a la pròpia ciutadania.

I per què Andorra? Justament perquè la dimensió del nostre territori ens permet implementar un sistema d’innovació oberta que amb les condicions legals òptimes i les infraestructures virtuals i reals d’última generació, doni suport a la interacció, la co-creació i l’experimentació conjunta. En aquest sentit, Andorra aspira a esdevenir una referència com a Living Lab Internacional d’innovació oberta caracteritzat per l’avantatge estratègic de l’agilitat i l’escalabilitat en un entorn flexible, adaptable i de ràpid desenvolupament, que permeti prototipar, testejar i implementar idees, productes i serveis innovadors.

I quina serà l’estratègia concreta? Doncs l’atracció de talent local i internacional i el seu desenvolupament; Suport a l’empresa i l’emprenedoria mitjançant l’atracció de start-ups nacionals i internacionals i l’escalabilitat de productes i serveis amb un augment de la competitivitat de les empreses andorranes; Augment de les línies de finançament de la innovació; Creació d’infraestructures intangibles, com la connexió amb institucions de recerca internacionals i la implementació de mecanismes per potenciar la innovació a les empreses andorranes, i tangibles tals com la construcció i implementació d’espais que fomentin i potenciïn un ecosistema tecnològic, innovador i emprenedor.

I quins seran els sectors estratègics on focalitzar-se? Doncs tots aquells on Andorra pot aportar un valor diferencial: esports, salut i benestar; sostenibilitat, economia circular i economia de muntanya; biotech i energia; greentech i agricultura; turisme i mobilitat; educació i societat.

No resulta gens difícil imaginar-se aquest nou Andorra International Living Lab, afrontant amb solvència aquest procés de transformació econòmica, social i cultural. Emprenedors del món, Andorra us espera amb els braços oberts per activar junts aquesta incomparable experiència!

La Direcció

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más