Observatori de la Marca Andorra (VIII): Habitatge, neurociència i intel·ligència artificial

L’habitatge com a preocupació social i l’escassetat d’habitatge assequible, els efectes negatius de la inversió estrangera i la necessitat de mesures legislatives per controlar el desenvolupament de l’habitatge.

La importància de centrar-se en les emocions i el benestar de les persones per resoldre el problema de l’habitatge.

Com es podrien integrar els darrers descobriments en ciència, com el “neurourbanisme” i la “neuroarquitectura”, i la intel·ligència artificial per ajudar-nos amb aquests problemes significatius?

scroll-down-icon