Mesures de limitació a l’increment del preu dels lloguers per a habitatge residencial habitual a Andorra

La ‘Llei 24/2023 del 28 de Novembre’ d’Andorra implementa mesures per estabilitzar i estimular el mercat de lloguer d’habitatges, restringint els increments de lloguer i establint pròrrogues forçoses per a contractes existents. Els increments estan limitats per l’IPC i el lloguer actual, i no s’apliquen en casos especials, com ara lloguers socials o ús personal per part del propietari. A més, s’estableixen infraccions greus per impedir la pròrroga del contracte. Aquestes regulacions busquen facilitar l’accés a habitatges a preus raonables i protegir tant a inquilins com a propietaris davant la inflació i el creixement residencial recent.

scroll-down-icon