Els empresaris que ingressin menys de 150.000 euros no hauran de dipositar els comptes fins 2025

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va anunciar el passat 30 de gener algunes novetats relatives al dipòsit de comptes anuals dels empresaris. 

La ministra va explicar en una roda de premsa que els empresaris que tinguin una activitat comercial com a persona física i la seva xifra de negoci anual sigui inferior a 150.000,00 euros tindran una pròrroga d’un any més per dipositar els comptes anuals i no ho hauran de fer fins al 2025, quan presentaran els comptes del 2024. Aquesta mesura afectarà a més de 5.600 empresaris. 

Aquesta mesura, que també inclou la revisió dels models de declaració normal i abreujat per simplificar el model que s’aplicarà a partir de l’any vinent, s’han consensuat amb el Col·legi Oficial d’Economistes (COEA), la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) i l’Associació d’Assessors Tributaris i Fiscals, ja que havien demanat de manera insistent abaratir els costos d’aquests tràmits per als petits empresaris. També es pretén disgregar el vessant estadístic dels comptes de les empreses, que ara mateix es presenta conjuntament.

La present notícia vindria a anul·lar el que es va indicar en la disposició addicional de la Llei 17/2022 de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania. El que comenta aquesta disposició és l’obligació del dipòsit de comptes per part dels empresaris, diferents de les societats anònimes o de responsabilitat limitada, amb una xifra anual d’ingressos totals inferior a 150.000,00 euros, que passaria a ser aplicable per als exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener del 2023. 

Cal afegir que fet s’ha fet notícia de forma completament extemporània després d’haver confirmat que aquesta formalitat esdevindria obligatòria per l’any 2023. 

Aquesta novetat quedarà regulada en una de les disposicions finals de la Llei del Pressupost que el Consell General. Cal remarcar i volem fer incís sobre el fet que, a hores d’ara, encara no s’ha publicat en el Bolletí Oficial del Principat d’Andorra. 

Des de l’Equip d’Augé Accountants, volem informar els nostres clients de què si bé aquesta formalitat no esdevé una obligació pel passat exercici 2023 però, no deixa de ser una formalitat que hauria d’acompanyar la declaració de l’impost de les persones físiques que tenen una activitat econòmica segons la Llei 30/2007 de la comptabilitat dels empresaris.

scroll-down-icon