Sol·licitud i inscripcions al registre de marques

– Sol·licitud de marca andorrana.
– Cessió, concessió de llicències de marques.
– Constitució de penyora sobre una marca.