Sol·licitud i inscripcions al registre de dominis

– Sol·licitud i renovació de noms de domini.
– Cessió, concessió de llicències de noms de domini.
– Constitució de penyora sobre un nom de domini.
– Modificacions del nom i / o adreça del titular d’un nom de domini.