La planificació successòria – Iº part

La planificació successòria – Iº part

Preveure el destí del seu patrimoni és quelcom que la gent sol defugir fins edats avançades. Malauradament, poden produir-se situacions inesperades en les que ja no s’estigui a temps de decidir com s’ha de produir la successió.

La previsió, al decidir què i en quines condicions han de rebre les persones estimades, permet evitar disputes entre elles o costosos plets de divisió d’herències. També permet que aquelles persones amb millors aptituds dirigeixin l’empresa familiar. De fet, moltes vegades, els conflictes successoris que tots hem conegut o hem viscut de prop, generalment deriven d’una manca de planificació ordenada i a temps.

Per suposat, la planificació també permet disminuir l’impacte fiscal d’una successió. Malgrat a Andorra, l’impost de successions no existeix, els nostres veïns si que graven les herències i depenent del seu import, les seves hisendes poden emportar-se més que no qualsevol hereu, portant a situacions que obliguin a malvendre una part dels bens.

En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que, fins i tot, hereus situats a Andorra poden tenir que assumir impostos per aquells bens situats en els països veïns.

A AUGÉ LEGAL & FISCAL, creiem que planificar una successió és clau per realitzar una transmissió del negoci i del patrimoni que eviti disputes i garanteixi el futur econòmic del seu cercle familiar. PLANIFICAR és essencial.

En aquest sentit, la flexibilitat del dret andorrà, que salvant la llegítima no imposa cap altre obligació al testador, permet decidir cas per cas quina és la millor forma per aconseguir que es compleixi la voluntat del causant. Aquest dret, fins i tot pot ser utilitzat per residents al Principat amb nacionalitat estrangera.

Per suposat la planificació successòria, no consisteix només en l’atorgament d’un testament. L’estructura jurídica dels bens també ha de ser dissenyada per aconseguir que es compleixi el màxim possible la voluntat del testador.

Per la seva banda, la planificació fiscal d’una successió implica moltes possibilitats plausibles que passen per solucions tant evidents i de difícil execució com canvis de residencia fiscal d’hereus, a creació d’estructures patrimonials titulars d’inversions que puguin disminuir el valor total del cabal hereditari, a figures jurídiques civils (tals com el fideïcomisos, les assegurances de vida o altres), que constitueixen sistemes de diferiment que poden arribar a afectar al tracte successori i, per consegüent, a la tributació que se’n pugui derivar.

Per suposat, la liquidació d’actius en territoris d’alta tributació i la reinversió en el Principat o altres jurisdiccions amb una normativa fiscal successòria més interessant, formen part d’equacions a valorar en la planificació d’una herència.

A AUGÉ LEGAL & FISCAL combinem els coneixements de dret de successions, societari i fiscal que ens permeten assessorar-vos amb les màximes garanties. En els propers comunicats us exposarem els grans principis que ha de complir una planificació successòria i ho farem enfocant particularitats en diferents jurisdiccions com l’espanyola i la francesa.

La Direcció

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más