Civil

L’equip jurídic d’Augé Legal&Fiscal té una dilatada experiència en la redacció, revisió i supervisió de tota la tipologia de contractes que inclou el dret civil; la disciplina més àmplia del dret i l’àmbit en què tenim més coneixement de la doctrina.
Pel que fa als conflictes civils, amb una vocació transaccional clara, el nostre equip sempre advoca pels pactes extrajudicials abans de veure’s abocat a un irremeiable procés judicial.

 

En aquest sentit, els processalistes de la nostra empresa tenen gran experiència en la resolució de litigis civils vinculats amb qualsevol de les disciplines del dret civil, des de dret de la persona, obligacions i contractes, passant per drets reals, fins al dret de família i de successions.

Contractació Civil

Tenint en compte que el Dret Civil inclou l’espectre més ampli de la disciplina jurídica, la nostra empresa ofereix assistència en la redacció i revisió de totes les tipologies de contractes civils existents en el nostre ordenament jurídic. Des de contractes sinal·lagmàtics, a contractes unilaterals, passant per negocis jurídics irrevocables tan coneguts com les donacions, fins al contracte de quid pro quo per excel·lència com és la compravenda.

Acompanyem els nostres clients en la negociació i elaboració de convenis de separació i divorci, confeccionem, per exemple, contractes de préstec o compensació de crèdits i podem oferir-los l’elaboració de testaments, codicils, contractes d’assumpció de deute, contractes de fiança o aval, d’arrendament, d’arres i fins i tot de serveis.

El nostre equip s’encarrega també d’esmenar contractes mitjançant novacions objectives, subjectives i temporals en els contractes que els nostres clients vulguin modificar en algun dels elements essencials. subjectives i temporals en els contractes que els nostres clients vulguin modificar en algun dels elements essencials. A més, tenim una amplíssima experiència en la redacció de clàusules penals, de confidencialitat, de no competència, de protecció al consumidor i, també, de condicions suspensives i resolutòries o d’extinció de la relació contractual.

Per descomptat, a més de la confecció, els nostres professionals jurídics també s’encarreguen de revisar els contractes i corregir-los, amb la possibilitat d’adaptar-los a la legalitat vigent i als interessos del client.

Litigació Civil i resolució extrajudicial de conflictes

Allò que defineix el nostre equip és la seva innegable vocació transaccional. Per això, la firma sempre tindrà la voluntat d’enfocar tot conflicte amb una clara intenció conciliadora que pugui facilitar els acords extrajudicials subscrits pels seus clients. Tanmateix, és evident que una quantitat considerable de negociacions es trunquen i arriben als tribunals irremeiablement. Per això, els nostres advocats coneixen al detall el contingut de la legislació, la doctrina i la jurisprudència civil del Principat d’Andorra amb la clara intenció d’oferir una defensa d’alt nivell als clients.

L’experiència que hem acumulat ens avala: des de fa 31 anys, el CEO i fundador de l’empresa ha exercit i defensat causes de l’índole més diversa, traslladant progressivament al seu equip delegat de professionals els seus coneixements i consells concernents a la litigació. Des de conflictes vinculats al dret de danys, fins a processos litigiosos de divorci Des de discussions hereditàries fins a la vulneració d’un compromís contractual que comporta una restitució o indemnització per danys i perjudicis. Són incomptables els processos judicials que la nostra firma ha desenvolupat en l’àmbit civil des que es va fundar, la qual cosa ens converteix en la millor opció per defensar els vostres interessos tant extrajudicialment com davant un tribunal.