Blockchain

En un món en què els avenços tecnològics evolucionen ostensiblement més ràpid que la mentalitat de les persones i, essencialment, de forma més accelerada que les prerrogatives legislatives, hem de trobar un equilibri just dins el marc legal establert, per encabir-hi projectes d’innovació que perfeccionen la manera de funcionar de molts processos que formen part de la nostra vida quotidiana.

El blockchain, també anomenat “cadena de blocs” es basa en una enorme multiplicitat de disciplines que consisteixen en l’encriptació d’informació per garantir incomptables processos als quals tradicionalment els ha mancat aquest nivell de seguretat.

Augé com a partner i assessor en aquesta matèria

Augé Legal&Fiscal, ha estat partícip, mitjançant relacions amb inversors i emprenedors internacionals, sobre quines són les vicissituds normatives més recents, tant en l’àmbit dels “easy hubs”com en l’àmbit dels potencials “serious hubs” (que Andorra aspira a ser).

Mitjançant una proposta de llei impulsada en el Parlament del Principat d’Andorra, es vol convertir el país en un espai de referència i atracció d’inversió internacional que pugui dotar de consistència i transparència els negocis encara més desconeguts per la immensa majoria. Concretament, el món de les criptomonedes i les seves tendències normatives van ser objecte d’una important conferència al país, patrocinada pel nostre grup, per enfocar el punt en què som respecte d’aquesta tecnologia i per definir l’objectiu a curt termini de captació de negocis transparents i de valor afegit.

Així, doncs, si voleu establir el vostre negoci vinculat amb el sector del blockchain o de les criptomonedes al Principat, Augé Legal&Fiscal és el millor partner i assessor en aquesta matèria pel que fa a implementació mercantil, implicacions fiscals i coneixement de la conjuntura institucional.