Residència de professionals amb projecció internacional

Aquest perfil de residència es dirigeix a professionals amb una activitat eminentment internacional i sense cap intervenció substancial en el mercat andorrà, dedicats a serveis que es poden prestar a distància.
Hi ha una àmplia varietat d’exemples d’aquesta tipologia de professionals, com ara programadors, assessors o traders; fins i tot és un perfil de residència atractiu per a models, influencers i nòmades digitals.

Requisits comuns per accedir a aquesta modalitat

  • Dipòsit de 47.500 € a l’AFA pel titular, recuperable i no remunerat.
  • Dipòsit de 9.500 € a l’AFA per cada persona a càrrec.
  • Disposar de mitjans econòmics suficients per mantenir-se el titular i les seves persones a càrrec a Andorra.
  • Adquirir o llogar un habitatge a Andorra.
  • Assegurança mèdica, incapacitat i vellesa amb cobertura per a Andorra.*
  • Residència mínima: 90 dies a l’any.

*Menors d’edat i majors de 65 anys: només assegurança mèdica.

Condicions particulars

  • Seu d’activitat a Andorra.
  • Contractació com a màxim d’1 persona en règim laboral.
  • Almenys el 85% dels serveis que presta s’han de consumir fora d’Andorra.
  • Acreditació d’un pla de negoci viable.