Residència amb permís de treball

Les residències actives amb permís de treball tenen un vincle més estret amb la contribució activa al mercat laboral i sanitari del país.

Així, doncs, aquestes residències, també conegudes com “per compte d’altri”, requereixen una residència de forma indefinida o temporal i, en virtut de la mateixa, els titulars es comprometen a cotitzar a la seguretat social i tenir la residència permanent en territori andorrà.

De forma excepcional, també hi ha un perfil d’autorització de treball sense residència, per a un perfil de treballador fronterer o per a un perfil de treballador contractat a Andorra, però destinat a l’estranger.

Respecte de les residències actives per compte d'altri, s'han de tenir en compte els següents elements essencials a fi i efecte de comprendre la naturalesa i l'abast de les autoritzacions

  • S’entén per “compte d’altri” una societat andorrana contractant.
  • L’accés a aquest permís depèn de les quotes internes sol·licitades per l’empresa contractant davant l’autoritat competent.
  • S’ha de demostrar formació i/o coneixements en l’àmbit objecte de la contractació.
  • S’ha de donar una residència efectiva i continuada perquè es pugui accedir a la renovació.

Drets i avantatges atorgats per les residències amb permís de treball

  • Accés al sistema sanitari públic andorrà.
  • Tributació màxima de 10% en IRPF, amb exempcions i reduccions avantatjoses que permeten reduir el tipus efectiu.
  • Possibilitat de reagrupament familiar posterior.