Andorra: a la recerca d’inversió exterior qualificada

Andorra: a la recerca d’inversió exterior qualificada

Avui ningú dubta que l’obertura a la inversió exterior d’Andorra iniciada al 2012 ha tingut una evolució molt positiva i a dia d’avui representa ja el 18 % del PIB del país. Són diverses les raons d’aquest èxit i més enllà d’un competitiu i homologat sistema fiscal, la qualitat de vida al país és incomparable en molts sentits i aquest factor ha fet decidir a molts a escollir aquest petit país per a emprendre un nou projecte traslladant-hi la seva residència. Res feia preveure fa uns anys que Andorra s’arribaria a plantejar posar fre a l’arribada de nous residents a la vista de la sobresaturació de demandes en tal sentit i als efectes que produïa en el mercat andorrà. El cas de la manca d’oferta d’habitatges n’ha esdevingut el màxim exponent i això ha provocat que la població autòctona vegi agreujat encara més el problema de trobar on viure a part del efecte inflacionista evident quan la demanda és molt superior a l’oferta.
A la vista de la situació, el Govern andorrà s’ha vist obligat a reaccionar i, sense renunciar a l’arribada de nous inversors exteriors, que segueix sent molt ben valorada pels positius efectes que ha tingut i segueix tenint a l’economia andorrana, ha hagut de modificar la normativa en un doble sentit: per una banda, decantant-se pels inversors que arribin per desenvolupar l’economia digital, l’emprenedoria i la innovació, als quals se’ls crea un marc regulador que aporti facilitats i seguretat jurídica, i per l’altra banda, endurint les condicions econòmiques mínimes per la resta, tant a empresaris com a patrimonialistes estrangers, a uns incrementant la fiança a l’AFA fins els 50.000.- € i als altres incrementant la quantitat mínima a invertir fins els 600.000.- €.
En concret, es creen dues modalitats de residència: una per a nòmades digitals, que no necessitin una ubicació geogràfica concreta per a desenvolupar la seva feina, i sigui per compte propi o compte aliè, i es creen els visats per a emprenedors, que són autoritzacions per part del Ministeri d’Economia per aquells casos en què s’hagi participat del programa concret per a emprenedors impulsat per dit Ministeri. En uns i altres casos, queden exonerats de la fiança de 50.000.- € i el temps mínim de residència queda reduït als 90 dies.
Contràriament, en el cas de les residències no lucratives, s’augmenta l’obligació d’inversió mínima fins els 600.000.- € i amb la particularitat de què si s’opta per invertir en immobles, que almenys tinguin un valor de 400.000.- €. Justament, aquesta mesura va encaminada a evitar l’especulació en determinats actius immobiliaris de menor valor i afavorir que siguin accessibles per la resta de la població. Addicionalment, es permet que la quantitat mínima a invertir sigui de 400.000.- € en cas de destinar-los a una inversió en el fons immobiliari creat pel Govern i quin objectiu es construir o rehabilitat habitatges a preu assequible per aquella part de la població que ho demanda.
A efectes pràctics, potser els canvis de conseqüències més constatables són l’increment de la fiança a l’AFA de 15.000.- € a 50.000.- € i l’increment del percentatge de capital mínim fins el 34 % per la resta de supòsits a enquadrar en la modalitat de residències per compte propi, emprenedors o empresaris que si encara aposten per Andorra es veuran obligats a immobilitzar 50.000.- €, cosa que en alguns casos, pot tenir efectes dissuasius.
En tot cas, hem de comprendre que malgrat el tradicional esperit acollidor d’Andorra, mecanismes com els descrits poden esdevenir útils per seleccionar aquells casos en què veritablement l’aposta per aquest exitós escenari andorrà es ferma i aporta un valor diferencial. Entretant, les autoritats s’han de seguir esforçant per a impulsar noves polítiques a nivell immobiliari que millorin l’accessibilitat a un habitatge digne per a la població del país que ho necessita. Qui sap si al final, sigui la iniciativa pública i/o la iniciativa privada, nacional o internacional, es pot resoldre aquesta manca d’oferta d’habitatge, però resulta evident que cal seguir atents a les necessitats d’una ciutadania que ho mereix, vingui d’on vingui, doncs tots, uns i altres contribueixen a fer gran aquest meravellós país.
La Direcció

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés

Les Fundacions

Les Fundacions Les fundacions al Principat d’Andorra van ser inicialment regulades per la Llei 11/2008 de fundacions, amb la intenció de fomentar la iniciativa per desenvolupar[...]

Leer más