Transformació digital: Impacte en la cultura i la preservació del patrimoni a Andorra

La digitalització ha transformat totalment la manera com interactuem, com treballem i com ens comuniquem. Aquest procés, impulsat pels avenços tecnològics, ha comportat que tota aquella informació analògica s’hagués d’adaptar, de mica en mica, vers als formats digitals. Aquest fet permet l’emmagatzematge, el processament i la transmissió de manera ràpida i eficient a través de dispositius electrònics.

Evidentment, el món del dret no s’ha aïllat d’aquest fenomen, fent que els despatxos d’advocats posin en pràctica l’adopció d’aquests sistemes, els quals contribueixen a poder gaudir d’una gestió més eficient de la informació, facilitant la cerca, l’emmagatzematge de dades, l’accés ràpid a documents, etc.

Tanmateix, aquesta digitalització, també ha comportat que s’informatitzi el conjunt de l’ordenament jurídic del país. Així, al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (d’ara endavant BOPA) podem trobar qualsevol classe de text legal posterior al 1989. No obstant això, al BOPA, pel que respecta a tots aquells documents anteriors a 1989 haurem de recórrer o bé als arxius nacionals o bé als parroquials per trobar la documentació desitjada. A més, en compliment de la disposició transitòria primera de la Llei 25/2014, del 30 d’octubre, del BOPA, el Govern va fixar el dia 17 de desembre del 2014 com a termini màxim a partir del qual es prescindiria de la versió en paper, havent-se de publicar tots els textos legals, amb caràcter oficial, a la seva seu electrònica www.bopa.ad.

Per la seva banda, el ministeri de cultura ha escollit l’Hotel Rosaleda per poder instal·lar les seves dependències. Aquest emblemàtic edifici és considerat com un monument d’interès cultural, – mitjançant el decret de l’11 de febrer del 2004- construït entre els anys 1941 i 1943. Al moment de ser dissenyat va ser concebut com un hotel de luxe; i, actualment, s’ha convertit en la ubicació on es situa la Biblioteca Nacional d’Andorra.

La Biblioteca Nacional d’Andorra, s’encarrega de la conservació, preservació i difusió del patrimoni bibliogràfic andorrà. D’aquesta manera, a aquesta institució podem trobar publicacions tan produïdes a Andorra, com aquelles relacionades amb el país o amb els seus habitants. La Biblioteca Nacional, igualment ha de vetllar perquè formin part del seu fons, aquelles obres que es publiquin a l’estranger, independentment si l’autor és nacional o no, sempre que els autors hagin situat al Principat com l’objecte dels seus estudis o publicacions.

L’Arxiu Nacional creat l’any 1975 i ubicat a l’edifici Prada Casadet, té com a principal missió la de conservar i organitzar el patrimoni documental d’Andorra, per poder satisfer les necessitats d’informació i documentació per a una gestió administrativa correcta facilitant la informació i documentació necessària per a la recerca i la investigació històrica. En aquest sentit, a l’Arxiu Nacional d’Andorra, hi podem trobar informació relativa a l’Administració de l’Estat i dels altres organismes i entitats que hi depenen.

En aquest sentit, a l’Arxiu Nacional d’Andorra, podem trobar l’Arxiu del Govern d’Andorra així com l’Arxiu Històric d’Andorra. Pel que respecta a l’Arxiu de Govern, aquest té com a finalitat ingressar, recuperar i gestionar tota aquella documentació generada pe l’acció política i administrativa dels ministeris del Govern. En canvi, l’Arxiu Històric s’encarrega de recuperar tota aquella altra documentació, que tingui una rellevància pel país.

Sembla interessant mencionar el curiós cas de l’armari de les set claus d’Andorra- abans conegut com l’armari de les sis claus-, ubicat actualment a la Casa de la Vall. A l’interior del mencionat armari, consta un dels fons d’Arxiu més importants del país; i, rep aquest curiós nom pel fet de que per poder obrir-se són necessàries 7 claus que es troben custodiades pels cònsols de les set parròquies d’Andorra; podem trobar-hi més de 5.500 documents; el més antic datat del segle XIV. L’any 1702 aquest armari es va convertir en l’arxiu del Consell, i s’hi van gravar el nom de les sis parròquies. No obstant, no va ser fins a l’any 1978 que es va gravar el nom d’Escaldes-Engordany, la darrera parròquia en incorporar-se. Per a més informació sobre aquest museu, caldria consultar la seva pàgina web: https://museus.ad/ca/monuments/casa-de-la-vall.

Finalment, convé mencionar el museu postal d’Andorra, el qual permet comprendre amb major claredat, la història del país. Històricament, degut a les inclemències meteorològiques del Principat, la comunicació s’havia d’efectuar mitjançant correspondència postal. A més a més, Andorra té la particularitat de no disposar de servei postal propi, raó per la qual, l’Estat espanyol i francès emeten segells de temàtica andorrana. El museu postal d’Andorra, també s’ha hagut d’adaptar a les noves tecnologies; passant del format físic al digital. Per a més informació consulteu la pàgina web del museu: https://museus.ad/ca/museus/museu-postal.

scroll-down-icon