Drets i avantatges atorgades per les residències amb permís de treball

– Accés al sistema sanitari públic andorrà.

– Tributació màxima del 10% en IRPF, amb exempcions i reduccions avantatjoses que permeten reduir el tipus efectiu.

– Possibilitat de reagrupament familiar posterior.