Presentació del Dossier d’Inversió Estrangera

davant les autoritats governamentals.